FORSKNIGSPENGAR | 15 maj 2019

45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande och boende

E2B2 är Energimyndighetens största program inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet är en bred kunskapssatsning och bidrar genom forskning och innovation till en resurs- och energieffektiv bebyggelse. E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.
I den här utlysningen kan Energimyndigheten bevilja stöd på sammanlagt 45 miljoner kronor till projekt från alla aktörer som kan bidra till E2B2s mål. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden och särskilt intressant är:
Marknadsnära utvecklingsprojekt, till exempel demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar.
Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
Analysprojekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.
Projekt som beviljas stöd i utlysningen kan tidigast starta den 4 november 2019 och som längst pågå till sista december 2021.
Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 10 september 2019. Den fullständiga utlysningstexten och instruktioner för hur man ansöker finns att läsa på energimyndighetens webbplats: energimyndigheten.se.

Källa: E2B2

Publicerad 15 maj 2019

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.