100 000 deklarationer saknas

Nästan 30 procent av alla större fastigheter har fortfarande inte blivit energideklarerade. Det är lätt att slippa undan, medger Boverket.

För 1,5 år sedan tog Boverket över tillsynen av de lagstadgade energideklarationerna. Det skedde i kölvattnet av en ändring i lagen (från 2006) om energideklaration för byggnader som infördes i juli 2012. Det tidigare systemet där kommunerna ansvarade för tillsynen hade fått kritik för att vara ineffektivt och orättvist. Detta eftersom vissa kommuner var bra på att driva in energideklarationer medan andra inte gjorde något alls.

Stor uppfinningsrikedom
När Boverket tog över ansvaret för tillsynen saknade ungefär hälften av landets fastigheter energideklaration. Sedan dess har det bara blivit marginellt bättre. Främst är det småhusägare som i högre grad börjat energideklarera, eftersom mäklare ställer det som krav vid försäljning. Men bland landets större fastigheter saknar många fortfarande energideklaration.

– Det finns hur många ursäkter som helst, säger Mats Botvid, jurist på Boverket som arbetar med att upplysa fastighetsägare om att de måste lämna in energideklarationen.

100 000 saknas
I dagsläget finns totalt 380 000 energideklarationspliktiga större fastigheter i Sverige. Utöver flerbostadshus och kontorshus finns här även många skolor och köpcenter. Av dessa är cirka 100 000, närmare 30 procent, fortfarande inte energideklarerade.

Är det för lätt att slippa undan?
– Ja, tyvärr, säger Lars Corneliusson, jurist och ansvarig för tillsynen hos Boverket. För att försöka skynda på energideklarerandet har Boverket valt ut 22 fastighetsägare som inte energideklarerat sina byggnader och skickat påminnelser till dem. Fastighetsägarna är spridda över landet och äger olika typer av byggnader.

En sista åtgärd
Påminnelserna skickades ut under oktober och november förra året med uppmaningen att registrera energideklarationen inom 14 dagar. Annars ”kan Boverket, med stöd av 25 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, komma att förelägga er vid vite att upprätta och registrera energideklarationer för byggnaderna”. Ännu så länge har dock ingen rättslig process om vitesföreläggande startat.

– Vi ser vitesföreläggande i domstol som ett påtryckningsmedel och sista åtgärd. Men främst vill vi inte att fastighetsägarna ska betala, utan att de ska lämna in energideklarationen, säger Mats Botvid. Ett dilemma som komplicerar proceduren är att Boverket inte vet säkert vilka av ägarna till de 100 000 odeklarerade fastigheterna som har fått ett formellt föreläggande att lämna in deklarationen. – Innan vi är säkra på det kan vi inte gå vidare med något vitesföreläggande, säger Lars Corneliusson.

Bristande information
En orsak till att det blivit på det här viset uppges vara att alla kommuner inte lämnat över tillräcklig information till Boverket. Uppgiften att skicka påminnelser till alla 100 000 och med vitesföreläggande tvinga in energideklarationerna riskerar att bli övermäktig myndigheten. I stället hoppas Boverket att registreringen av byggnader ska bli mer kunddriven.

– Vi kanske kommer att börja jobba annorlunda framöver, mer inriktat mot konsumentperspektivet och vissa typer av byggnader, säger Lars Corneliusson. Av de 22 fastighetsägare som fått påminnelser har nu ungefär hälften åtminstone påbörjat arbetet med energideklarationen. Den andra hälften har inte påbörjat arbetet eller ens hört av sig till Boverket. Under våren ska myndigheten ta ställning till om den ska starta någon rättslig process om viten hos förvaltningsdomstolen i Växjö.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 6-7

 

FAKTA
Lag sedan 2006: Lagen om energideklaration för byggnader infördes 2006 och ändrades 2012, då även den tillhörande förordningen ändrades. Huvudnyheterna i förordningen var att:

  • Tillsynen flyttas från kommunerna till Boverket den 8 juli 2012.
  • Boverket ska hålla energideklarationens sammanfattning offentlig på myndighetens webbplats.
  • Boverket får meddela föreskrifter om besiktning av byggnad och eventuellt undantag från krav på besiktning.
  • Boverket får meddela föreskrifter om utredning av alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § i lagen om energideklaration av byggnader.

Boverket ska framförallt att bedriva sin tillsyn genom att utföra kontroller i energideklarationsregistret. Källa: Boverket

FAKTA
Ny energiklassning Sedan 1 januari får energideklarationens sammanfattning förändrat utseende. I den nya sammanfattningen klassas byggnaden i en sjufaldig skala från A till G, där A står för en låg energianvändning och G för en hög. Den nya klassningen ersätter den tidigare informationen om energiprestanda. Men eftersom redan upprättade energideklarationer är giltiga i tio år kommer även sådana med den äldre sammanfattningen att vara i omlopp och fullt giltiga. Om en energideklaration är upprättad före 1 januari 2014 ska energianvändningen fortfarande anges i kWh/kvm och år. För byggnader som har den äldre sammanfattningen ska det under våren bli möjligt att konvertera till den nya klassningen.
Källa: Boverket

 

Publicerad 24 februari 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.