UTBILDNING | 17 maj 2016

Vvs-konsulter oroade över utbildning

Sju vvs-konsulter i Göteborg menar att Chalmers ändrat så mycket i sin utbildningsplan för högskoleingenjörer att elevernas intresse för vvs-tekniken riskerar att försvinna.

Bakgrunden till oron är förändringen av Byggingenjörsprogrammet som enligt vvs-konsulterna i Göteborg medfört ett minskat utrymme för installations- och energiteknik, när programmet stöpts om till ett samhällsbyggnadsprogram. Det har fått till följd att vvs-konsultföretagen Andersson & Hultmark, Sweco, Projektengagemang, WSP, Bengt Dahlgren, Wikströms VVS-Kontroll samt ÅF, skrivit ett brev till institutionsledningen om sin oro.

I brevet vädrar de sin osäkerhet om att det nya programmet kommer att tappa fokus på det som är viktig och understryker att byggingenjörsprogrammet har en unik utbildning och ett stort samarbete med näringslivet i Göteborgsregionen. Man pekar också på att det är tack vare den installationstekniska delen som vvs-konsulterna har stöttat eleverna med praktikplatser, studiebesök och liknande och att en förändrad utbildning kan leda till att minska intresset från näringslivet för utbildningen.

Det som brevskrivarna efterfrågar för att den treåriga utbildningen även fortsatt ska vara intressant för teknikföretagen är bland annat en fortsatt profilering mot installations- och energiteknik och att eleverna erbjuds kurser i installationsteknik, energiteknik, strömningslära, termodynamik och andra för branschen elementära områden.

Den tidigare utbildningen har givit vvs-sidan ett tillskott på mellan 15 och 20 nya högskoleingenjörer per läsår. De förändringar i kursplanerna som planeras att genomföras skulle minska vvs-inriktningen med cirka 40 procent, vilket man menar minskar såväl den teoretiska basen som tillämpningsdelen. 

Jonas Sköld, Andersson & Hultmark, är engagerad i utbildningen vid Chalmers och var sammankallande för den grupp vvs-konsulter som tidigare i år också träffade företrädare för bygg- och installationsutbildningen vid Chalmers. Andersson & Hultmark anställer två till tre högskoleingenjörer från Chalmers per år.

Det som nu händer är att installationsinriktningen fått sig en knäck, enligt Sköld.

– Problemet är att en av de viktigaste installationskurserna i det förslag som kommit oss tillhanda ligger i slutet av utbildningen, vilket gör att alltför få kommer att välja installationsinriktning, säger han. 

– Det som framgått av den information vi fått är hur första läsåret ska gestalta sig, och då saknar vi de vvs- och energiinriktade ämnena. Vi har heller inte fått reda på hur man i detalj tänker sig utbildningen i årskurserna två och tre. Det är ju Chalmers stora dröm att ha kontakt med näringslivet, men ser deras förslag på samarbete ut så här finns risk att vi flyttar över vårt intresse till någon annan skola.

Enligt Jonas Sköld verkar det som om byggentreprenörernas önskemål om studieinriktning fått allt större gehör på installationsbranschens bekostnad.

I skrivelsen till Chalmers, samt engagerad i utbildningen, deltog också Karin Kullman, regionchef för Sweco Systems i Göteborg. Även hon är orolig.

– Vi är ju måna om att behålla en bra utbildning av vvs-ingenjörer vid Chalmers, säger hon.

Sweco Systems i Göteborg rekryterar två av fyra nyutexaminerade ingenjörer från just högskoleutbildningen vid Chalmers.

– Vi vet vad de kan när de kommer från Chalmers och enligt min mening är det den byggingenjörsutbildning i Sverige som är mest vvs-inriktad, säger Karin Kullman.

Angela Sasic Kalagasidis, viceprefekt vid Bygg- och miljöteknik med ansvar för grundutbildning pekar på att frågan har diskuterats med branschrepresentanter och kommer att drivas vidare efter en plan.

– I de nya utbildningsprogrammen ”Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör” och ”Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör” har vi använt oss av nya pedagogiska modeller.

Enligt Angela Sasic Kalagasidis är detta resultatet av en femårig process där branschrepresentanter och alla lärare har haft möjlighet att påverka innehållet av både utbildningsprogrammet och specifika kurser.

– Det finns idag planerat cirka 27 högskolepoäng renodlad installationsteknik för civilingenjörer på kandidatnivå respektive för högskoleingenjörer. Det finns dessutom en möjlighet till specialisering på cirka 45 högskolepoäng inklusive examensarbete inom ämnet på avancerad nivå i mastersprogrammet. Till detta kommer grundläggande kurser i bland annat fysik, byggnadsfysik samt angränsande byggandsteknologi, konstaterar Angela Sasic Kalagasidis.

En professor i installationsteknik med fokus på innemiljö- och klimatteknik kommer att anställas inom en snar framtid för att institutionen ska kunna klara framtida undervisnings- och forskningsbehov.

Mark Kretz, ur Energi & Miljö nr 3/2016 sid 6-7

Publicerad 17 maj 2016

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.