Tvättstugetips på Energirådgivarnas kongress

Allt från tvättstugor till miljonprogrammet avhandlades på Energirådgivarnas kongress i Jönköping.  En viss frustration över regelverket och politiken kunde spåras bland deltagarna.

Roland Jonsson, HSB, visade resultat från energimätningar i tvättstugor utförda på de mest svårtillgängliga platser – till exempel inuti själva tvättmaskinen – när han talade på Energirådgivarnas kongress i Jönköping. Undersökningarna, som bland annat utförts med värmekamera, visade på stora effektiviseringsmöjligheter framför allt inom styrområdet.
– Torkrum är ofta dåligt isolerade och timerstyrs. Man skulle kunna halvera energianvändningen bara genom att fuktstyra istället, sade han.

Varning för ludd
Han varnade också för förenklade jämförelser mellan olika sätt att tvätta och torka tvätt. Framför allt bör man tänka på luftgenomströmningen i tvättstugan och kontrollera temperaturen i rummet. Att montera en värmeåtervinning på frånluften är svårt, eftersom det följer med så mycket ludd ut.
– Luddet är det största problemet. Det sätter igen utblåsen vilket ökar energianvändningen, sade Roland Jonsson.
Han hade också studerat olika tvättmaskiner, och slutsatsen blev att man först ska mäta sin gamla tvättmaskin ordentligt innan man beslutar om att eventuellt byta ut den. Det kan också vara av intresse att ta reda på hur ens hyresgäster utnyttjar tvättstugan.
– Tjugo procent av hyresgästerna tvättar inte alls, medan tio procent proffstvättar, sade Roland Jonsson och förklarade att de tio procenten kan antas tvätta åt andra, på uppdrag.

Effektivisera på rätt sätt
Catarina Warfvinge, miljöchef på Bengt Dahlgren, pratade om energieffektivisering på rätt sätt.
– Nu har vi ett starkt fokus på energieffektivisering, och det är mycket annat som hänger med i det som inte får bli fel. Vid oljekrisen blev det panik. Man tätade, tilläggsisolerade, värmde med el, byggde med mindre fönster och satte in FTX-ventilation. Konsekvenserna blev dålig luft, fuktproblem, förfulning, ökad elanvändning, sämre komfort och utebliven besparing, sade hon.
Dålig kunskap om drift och underhåll var FTX-ventilationens svaga punkt. I dagsläget är det istället bristen på FTX som är problemet.
– Vi har byggt in oss i ett elände, det finns hur många hus som helst som saknar värmeåtervinning, sade Catarina Warfvinge.

Analysera först
Hon poängterade vikten av en ordentlig analys innan man sätter igång ett energieffektiviseringsprojekt. Till exempel måste skötseln av ett FTX-aggregat tas med i lönsamhetskalkylen. Att räkna ut hur mycket energianvändningen kommer att minska är inte heller det enklaste.
– Det är lurigt att räkna ut hur mycket energi man spar. Åtgärderna motverkar varandra till viss del. Kostnadsberäkningar är också lurigt, liksom lönsamhetsmetoden. Pay-off-metoden är vilseledande för stora åtgärder. Man kan få vilka svar man vill! sade Catarina Warfvinge, och slog ett slag för miljöklassningssystem som tar med även innemiljön i beräkningen.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 10/11 sid 68-69
”Kommunerna följer inte lagen”
Boverkets representant Björn Mattsson fick många kritiska frågor från Energirådgivarna, bland annat om OVK och energideklarationer.

Att grilla Boverket visade sig vara populärt bland Energirådgivarna. Björn Mattsson, Boverket, som bland annat jobbat med Betsi och energideklarationer på myndigheten, fick först chansen att tala om energieffektiviseringsåtgärder. Han förklarade att eftersom 50 procent av alla fasader inte kan isoleras av olika skäl, är det värmeåtervinning och fönsterbyte som har störst potential. Frågor om nära-noll-nivån hänvisade han till Näringsdepartementet, som arbetar med frågan.
Mari-Louise Persson, energirådgivare i Uppsala, undrade varför det är så mycket fokus på vilka hus som inte behöver följa de nya ombyggnadsreglerna.
– Ja, det är fler än du som tycker det. Man får se det här regelverket som en början, som kommer att revideras, sade Björn Mattsson.
Kommunerna följer inte upp vare sig energideklarationer eller OVK. Har inte Boverket tillsyn över det? undrade en röst ur publiken.
– När det gäller tillsyn över energideklarationerna diskuteras det nu och det ska hamna på Boverket istället för på kommunerna. För OVK diskuteras ett centralt register, sade Björn Mattsson.
– Kommunerna följer inte lagen, det kan man inte säga att de gör. Jag tror att det kommer att bli en tillsynsavgift av något slag.

IL

 • Fakta Energirådgivarnas kongress
  Arrangemang: Kongress för Föreningen Sveriges Energirådgivare
  Plats: Elmia, Jönköping
  Tid: 20-21 september
  Antal anmälda deltagare: 54
  Innehåll: Föreläsningar och diskussioner om energieffektivisering. Första dagen talade bland andra Mattias Westher, Poseidon, Roland Jonsson, HSB och Hans Nilsson, ordförande i Energirådgivarna. Andra dagen ordnades bland annat en framtidsspaning.
Publicerad 4 november 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.