Annons

• DEBATT: Frånluftsvärmepump med golvvärme borde förbjudas

Annons
DEBATT.

Foto: Östberg Group

 

Jag håller med Christer Harrysson om att passivhus inte är det bästa alternativet i Sverige. Däremot har han fullständigt fel vad gäller frånluftsvärmepumparna. Standarden i Sverige för småhus är sedan många år frånluftsvärmepump i kombination med golvvärme.

Denna lösning borde helt förbjudas på grund av att man inte klarar kraven på komfort och miljö:
Inte tempererad tilluft. Under den kalla årstiden blåser iskall ouppvärmd tilluft rakt in i rummet genom ett hål i väggen. Ofta stängs tilluftsventilerna på vintern vilket ger sämre verkningsgrad på värmepumpen och ventilationen uteblir helt i vissa rum. Detta är inte tillåtet i Sverige! Hur är det möjligt att det ändå är standard? Varför gör inte byggnadsinspektörerna sitt jobb?

Omöjligt att filtrera tilluften med finfilter. I sort sett alla föroreningar i uteluften sugs in i rummet.
Omöjligt att garantera full ventilation i alla rum där människor vistas. Om ett fönster öppnas i ett rum går i stort sett all ventilationsluft den vägen och uteblir i andra rum.
Inte full energitäckningsgrad. Begränsas av otillräcklig energi i frånluften.
Markradon sugs in i huset på grund av det höga undertrycket från ventilationen.
Svårigheter med braseldning. Det bästa alternativet för uppvärmning och ventilation är luft-vattenvärmepump alternativt bergvärmepump i kombination med ett bra FTX-aggregat med roterande värmeväxlare.

Detta ger:
Full energitäckningsgrad över hela året för uppvärmning av huset, tappvarmvatten och ventilationsluft.
Tempererad tilluft = dragfri ventilation.
Garanterad ventilation i alla rum. Gäller även om ett fönster öppnas i ett rum.
Uteluft/tilluft som filtreras med finfilter.
Behovsstyrt ventilationsflöde.
Lågt undertryck i huset. Minimerar inträngande markradon.
Automatisk nattkyla vid behov.
Automatisk värme- och kylåtervinning.

Christer Harrysson påstår även att kostnaderna för kanalrensningar och filterbyten är avsevärt mindre för frånluftsventilation än för FTX-ventilation. Detta är helt fel!
Ett FTX-aggregat har två filter som byts på en eller ett par minuter. En frånluftsanläggning har en mängd grovfilter/flugfilter som tar väsentligt mycket längre tid att byta. När man använder bra finfilter i ett FTX-aggregat med roterande värmeväxlare på både till- och frånluften behöver aldrig fläktar och värmeväxlare rengöras. Det enda som behöver rengöras efter cirka tio år är frånluftskanalen före filtret. Vid frånluftsventilation blir det längre kanaler som behöver rengöras eftersom det normalt inte finns något finfilter i anläggningen. Observera att en roterande växlare är självrensande till skillnad från en plattvärmeväxlare som samlar smuts och måste rengöras.

Annons