Annons
KTH-studenten Christofer Kronström har tilldelats Ebbe Lyths stipendium. Foto: Johan Tegnelius

Christofer Kronström fick 2021 års Ebbe Lyth-stipendium

STIPENDIUM.

Christofer Kronström, student på KTH, har tilldelats Ebbe Lyths stipendium 2021 för sitt examensarbete. Priset delades ut av Anders Mårtensson, vd SKVP, i samband med Svenska kyl- och värmepumpdagen den 18 november.

Varje år delar Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, ut stipendier till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier på universitets- och högskolenivå eller på yrkeshögskolenivå. Det som är föremål för bedömning av juryn är studenternas examensarbeten.

Juryn beslutade att årets stipendium ska gå till Christofer Kronström, student vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, för examensarbetet med titeln ”Performance comparison between reciprocating and scroll compressor heat pumps with R600a refrigerant”. Priset fick han ta emot av Anders Mårtensson, vd för Svenska kyl- och värmepumpföreningen, i samband med Svenska kyl- och värmepumpdagen den 18 november. 

Arbetet är huvudsakligen en experimentell studie av två värmepumpar med R600a/isobutan som köldmedium, avsedda att utnyttja underkylningsvärme från en större värmepump som värmekälla. Juryn motiverar sitt beslut med att arbetet visar på en mycket god förståelse för värmepumpar som system såväl som för deras komponenter. Det behandlar också en delvis ny applikation, med underkylning som värmekälla, som dessutom använder sig av ett naturligt köldmedium. Dessutom används i det ena testade systemet olika tekniker för att minimera köldmediefyllningen och därmed öka säkerheten för system med brännbara medier. 

Arbetet visar därmed på nya tekniker och nya tillämpningar för värmepumpar, vilket kommittén tror är i linje med Ebbe Lyths vilja och intentioner.

Fakta

Ebbe Lyths stipendium
• Ebbe Lyths stipendium instiftades 2019 av KYS för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpbranschen
• Stipendiet delas ut årligen i samband med Svenska kyl- och värmepumpdagen till bästa examensarbete för de två kategorierna Yrkeshögskola och Högskola/Universitet
• Stipendiet är på 30 000 kronor

Källa: 
Svenska kyl- och värmepumpföreningen