Yttre lungfunktion kräver kyla

Ecmo-avdelningen vid Astrid Lingrens sjukhus i Solna har fått flerdubblad kapacitet. Både för patienternas väl och för den medicinsk-tekniska utrustningen ställs krav på tio gånger så mycket kyla som för exempelvis ett kontor.

I slutet av juli 2009 flögs en gravid engelsk kvinna till Sverige för behandling mot svininfluensan. Målet i Sverige var Ecmo-avdelningen vid Astrid Lindgrens sjukhus i Solna.
Ecmo-tekniken (Extracorporeal Membrane Oxygenation) kan enkelt beskrivas som att patientens blod syresätts utanför kroppen. Den yttre cirkulationsutrustningen fungerar med andra ord som en extern lunga. Behandlingstid kan vara så lång som 50 till 60 dagar, men normalbehandlingstiden är cirka 14 dagar.
Anledningen till att patienten flögs till Sverige var att den brittiska Ecmo-enheten var full.  Vid denna tidpunkt fanns det två Ecmo-platser i Sverige.

Utbyggnad
Året innan hade en förstudie påbörjats av arkitekt Katarina Ringstedt på Projektegangemang för byggherren Locums räkning i akt och mening att öka antalet platser från två platser till sex. De sex platserna togs i bruk i somras.
Ecmo-platserna har en – även för sjukhus – speciell design. På grund av det stora inslaget av medicinsk-teknisk utrustning har varje sängplats ett utrymmeskrav på 25 kvadratmeter för att alla livsuppehållande maskiner ska få plats.
– Vårdplatsernas funktionsmått studerades ner på millimeternivå för att optimera användningen av ytorna, berättar Katarina Ringstedt.
I vårdlokalen är det viktigaste att klara temperaturkraven. Förutom att föra bort överskottsvärme från maskinerna är det viktigt att medeltemperaturen i rummet hålls låg, eftersom patienterna måste svalkas av, berättar Linda Lönneberg, vd för Projektengagemang VVS som tillsammans med Anders Wängberg ansvarat för projekteringen av den nya Ecmo-avdelningen.
Tillförseln av kyla sker dels via tilluften, men också via fläktluftkylare i taket. Avdelningen har också option på att installera extrakyla. Totalt har man installerat 78 kW kyla vilket ger drygt maximalt 500 W/kvm vid vårdplatserna och i normalfallet 250 W/kvm. Detta kan jämföras med kontorsmiljöer där man ofta hamnar på cirka 50 W/kvm, konstaterar Linda Lönneberg.
– Kylan var tidigare utbyggd för att kunna klara av detta kylbehov så vi projekterade inget nytt kylaggregat. Utvecklingen av ny utrustning sker löpande med ett ökat behov av rumskyla, därför är installerad effekt väl tilltagen. Temperaturen ska kunna vara inställbar mellan 18 och 25 grader och här har man installerat extra mycket kyla för att vara på den säkra sidan.
Värmebehovet per plats är minimalt och utgörs av det teoretiska transmissionsbehovet.
Luftflödet är inte heller det extremt utan man har cirka 50 l/s och plats vilket är dimensionerat för en patient samt 1,5 personal.

Vårdsal
Förutom Ecmo-vårdplatserna inom den öppna övervakade avdelningen finns också en avskild vårdsal för en person, där även mindre operationer ska kunna utföras. Detta rum är försett med Hepa-filter och egen anslutning till det centrala ventilationsaggregatet.
Ventilationssystemet ska klara 17 luftomsättningar per timme, eller 15 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Där finns det tre lägen. Förutom normaldrift med cirka 50 l/s finns operationsläge med övertryck 400-370 l/s samt operationsläge med undertryck 370-400 l/s.

Inget nytt
Att arkitekt och vvs-konstruktör har ett nära samarbete under planeringsprocessen är enligt Katarina Ringstedt inte speciellt märkvärdigt i sådana här projekt. Planeringsprocessen är utformad enligt Locums riktlinjer och processer i det tidiga skedet.
– Just vår projektgrupp har ju arbetat ihop sedan tidigare, men generellt sett är man inom landstingsvärlden van vid samverkan mellan olika teknikdiscipliner i tidiga skeden och förståelsen är stor för varandras kunskaper. Det gemensamma målet i tekniktäta och komplexa uppdrag som det här att är att skapa en god vårdmiljö, där patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö är i fokus.
Linda Lönneberg:
– I till exempel kontorsprojekt kan man få höra att ”klarar ni er inte med 350 millimeter ovan undertak”, medan i projekt av den här digniteten har arkitekten stor förståelse för installationernas utrymmesbehov.

Mark Kretz

  • Fakta Ecmo
    Den basala tanken med Ecmo-behandling vid livshotande akut lungsvikt är att ombesörja patientens gasutbyte genom en konstgjord lunga.  Ecmo botar inte lungfunktionsstörningen, utan hjälper till att ombesörja gasutbytet medan lungfunktionen återvänder. Ecmo-verksamhet finns vid Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten startade 1987 med nyfödda barn och omfattar sedan 1995 även vuxna patienter. Man har behandlat nästan 600 patienter från hela Sverige, men även övriga nordiska länder, Storbritannien och Irland.
    Ecmo-Centrum tillhör Elso (Extracorporeal Lifesupport Organisation, Ann Arbor, Michigan, USA) vilket är en världsomfattande organisation som bildades 1989. Organisationen har i dag 140 registrerade centrum världen över, varav 88 finns i USA. Alla registrerade centrum rapporterar sina patienter till Elsos databas med avseende på diagnoser, behandlingsresultat, medicinska och tekniska komplikationer. Statistik över detta redovisas kvartalsvis för att vården ska upprätthållas i enlighet med internationell standard. Till och med juli 2009 finns 40 195 patienter rapporterade till Elso.

    Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Publicerad 19 oktober 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.