VVS | 12 apr 2023

VVS går starkt trots konjunkturläget

Än så länge är landets VVS-entreprenörer relativt opåverkade av konjunkturen – men det finns en oro för både höga materialpriser och minskad orderingång, enligt Säker Vatten Barometern.

VVS går starkt trots konjunkturläget
Än så länge ser det bra ut för Sveriges VVS-bransch enligt Säker Vattens första konjunkutrbarometer. Foto: Shutterstock

– Det är positivt att se att företagen är starka trots det rådande konjunkturläget, men det märks att ovissheten är stor, säger Sara Lehn, vd för Säker Vatten.

Drygt hälften, 57 procent, av företagen som medverkade i enkäten vänder sig till kommersiella fastigheter inom industri, bostäder eller offentlig sektor. Bara 25 procent arbetar med nyproduktion. I stället dominerar olika typer av renoveringar med 61 procent. Det kan vara en anledning till att företagen i Barometern ser något mer positivt på både ekonomi och framtid.

En så stor andel som 69 procent av företagen anger att det ekonomiska läget i företaget just nu är bra eller mycket bra.

– Det ska bli intressant att följa den siffran med tanke på att till exempel Byggföretagen i sin konjunkturrapport spår att investeringarna i såväl nybyggnation som ombyggnad kommer att sjunka rejält i år på grund av höga materialpriser, stigande räntor och negativ reallöneutveckling, kommenterar Sara Lehn.

Det är positivt att se att företagen är starka trots det rådande konjunkturläget

Säker Vatten Barometern är en undersökning som Säker Vatten genomför bland drygt 2 000 auktoriserade VVS- och konsultföretag. Syftet är att ta temperaturen på branschen och på så sätt se trender i ett tidigt skede.
Undersökningen genomförs en gång per halvår, i mars och oktober, med start 2023. I Säker Vatten Barometern mars 2023 medverkade 183 företag.

Även orderingången framöver är positiv för så många som hälften av företagen som medverkade i Säker Vatten Barometern. Endast 25 procent anger att den är dålig eller är mycket dålig. En tredjedel av företagen oroar sig för höga materialpriser, medan en annan tredjedel oroar sig mest för minskad orderingång.

– Vi vet att en auktorisation av Säker Vatten ger en konkurrensfördel vid upphandling, så förmodligen är det en anledning till att företagen i vår undersökning generellt är mer positiva än övriga företag i byggbranschen, säger Sara Lehn.

Värt att notera, är att 13 procent anger att den största orosfaktorn just nu är att det är svårt att rekrytera kompetens. Det indikerar att det finns ett fortsatt tryck för att nyanställa i branschen.

Källa: Säker Vatten

Publicerad 12 april 2023

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.