VVC | 20 jan 2015

VVC granskas i nybyggt passivhus

VVC granskas i nybyggt passivhus

När det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder nu tar passivhusbygget Fältspaten i Skövde i drift, ingår också att mäta vvc-förlusterna. VVC-ledningen är har också extra isolering.

kv-Fältspaten-i-Skövde-passivhus-foto-SkövdebostäderFältspaten i Skövde. Foto: Skövdebostäder

Den beräknade energianvändningen i de två sammanbyggda huskropparna (med 78 lägenheter) är cirka 25 kWh/kvm, år. De är uppförda enligt passivhusstandard Feby12. Fältspaten är den hittills största bostadsfastigheten där värme- och kylförsörjning sker via ett bergvärmelager med 12 borrhål.

För att följa VVC-förlusterna har flödesmätare installerats redan i byggnadsskedet. Mätaren mäter temperaturen och flöde på tillopp- och returledning.

Enligt Tomas Haakon, chef Teknisk Service hos Skövdebostäder har extra ansträngningar lagts ner på ökad isolering av VVC-ledningen, som går från undercentralen som är placerad i änden av den ena av huskropparna.

– Vi har räknat med få graders temperaturförändring, bland annat genom att tappställen i wc, bad och kök är placerade så att rördragningen ska bli så kort som möjligt, säger Tomas Haakon.

All mätdata samlas in och redovisas månadsvis. Hur resultaten ska redovisas är dock inte klart i dagsläget. Enligt Tomas Haakon genererar mätaren sifferuppgifter som måste omvandlas till en rapport som är förståelig.

Skövdebostäder ska i februari starta ett bygge av ett ännu större lågenergihusprojekt: Aspö eko-logi. Byggnaden ska uppföras enligt Feby 12, men också bli certifierad som Miljöbyggnad och bli Svanenmärkt. Även i detta projekt ska vvc-förlusterna mätas.

Mark Kretz, Energi & Miljös nyhetsbrev nr 1-2015

FAKTA

  • Atemparea: 7 093 kvm
  • Byggherre: AB Skövdebostäder
  • Byggentreprenör: Calles Bygg AB
  • VVS-konsult: Bengt Dahlgren AB
  • Värme- och sanitetsinstallatör: Widells rör och konsult AB
  • Ventilationsinstallatör: Tofta Plåt & Ventilation

Vi har räknat med få graders temperaturförändring, bland annat genom att tappställen i wc, bad och kök är placerade så att rördragningen ska bli så kort som möjligt

Publicerad 20 januari 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.