VVC | 20 jan 2015

VVC granskas i nybyggt passivhus

VVC granskas i nybyggt passivhus

När det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder nu tar passivhusbygget Fältspaten i Skövde i drift, ingår också att mäta vvc-förlusterna. VVC-ledningen är har också extra isolering.

kv-Fältspaten-i-Skövde-passivhus-foto-SkövdebostäderFältspaten i Skövde. Foto: Skövdebostäder

Den beräknade energianvändningen i de två sammanbyggda huskropparna (med 78 lägenheter) är cirka 25 kWh/kvm, år. De är uppförda enligt passivhusstandard Feby12. Fältspaten är den hittills största bostadsfastigheten där värme- och kylförsörjning sker via ett bergvärmelager med 12 borrhål.

För att följa VVC-förlusterna har flödesmätare installerats redan i byggnadsskedet. Mätaren mäter temperaturen och flöde på tillopp- och returledning.

Enligt Tomas Haakon, chef Teknisk Service hos Skövdebostäder har extra ansträngningar lagts ner på ökad isolering av VVC-ledningen, som går från undercentralen som är placerad i änden av den ena av huskropparna.

– Vi har räknat med få graders temperaturförändring, bland annat genom att tappställen i wc, bad och kök är placerade så att rördragningen ska bli så kort som möjligt, säger Tomas Haakon.

All mätdata samlas in och redovisas månadsvis. Hur resultaten ska redovisas är dock inte klart i dagsläget. Enligt Tomas Haakon genererar mätaren sifferuppgifter som måste omvandlas till en rapport som är förståelig.

Skövdebostäder ska i februari starta ett bygge av ett ännu större lågenergihusprojekt: Aspö eko-logi. Byggnaden ska uppföras enligt Feby 12, men också bli certifierad som Miljöbyggnad och bli Svanenmärkt. Även i detta projekt ska vvc-förlusterna mätas.

Mark Kretz, Energi & Miljös nyhetsbrev nr 1-2015

FAKTA

  • Atemparea: 7 093 kvm
  • Byggherre: AB Skövdebostäder
  • Byggentreprenör: Calles Bygg AB
  • VVS-konsult: Bengt Dahlgren AB
  • Värme- och sanitetsinstallatör: Widells rör och konsult AB
  • Ventilationsinstallatör: Tofta Plåt & Ventilation

Vi har räknat med få graders temperaturförändring, bland annat genom att tappställen i wc, bad och kök är placerade så att rördragningen ska bli så kort som möjligt

Publicerad 20 januari 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.