VR | 2 maj 2017

VR ger jobbet en ny dimension

Förra årets julklapp hjälper vvs-konstruktörer och montörer att förenkla arbetet och minska fel och skador. Det handlar om att använda VR-teknik som gör att användaren kan gå in i ritningskonstruktionen och uppleva den som verklig.

Förra julens ”årets julklapp” var VR-glasögon. Ett par av de många tusen som säkert köptes inhandlades till Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg. Sedan dess finns där alltså tillgång till virtuell verklighet, Virtual Reality, VR. Denna ”bor” i en dator och består av ett par modeller, bland annat av en ny framtida sjukhusdel vid Kungälvs sjukhus, som ska uppföras strax norr om Göteborg. Med hjälp av VR-glasögon kan man sedan gå omkring i modellen och bekanta sig närmare med hur konstruktörerna tänkt sig det nya huset. Representanter från beställaren Västfastigheter och även byggledaren har provat glasögonen och ”gått omkring” inne i modellen.

Vi tror att det är nyttigt för brukaren att se vad de ska få och att konsulternas idéer överensstämmer med deras behov.

Helena Sundbeck, handläggare hos Bengt Dahlgren, förklarar:

– Vi tror att det är nyttigt för brukaren att se vad de ska få och att konsulternas idéer överensstämmer med deras behov, det underlättar visualiseringen av det färdiga resultatet när man kan gå runt i huset och se det i tre dimensioner i skala 1:1. Även vid montagearbetet kan det vara till stor användning. Hittills har beställarens representant och byggledaren varit här och testat att gå omkring i en modell av det hus som ska stå klart om något år. De var väldigt positiva till tekniken och såg mycket nytta med den.

Idén att köpa in VR-tekniken kommer från Samuel Reinwalds, marknadsansvarig och Patrick Liljeroth, IT-ansvarig hos Bengt Dahlgren, som vid en resa i Finland upptäckte att VR-tekniken användes i ett byggprojekt.

– De var hos den finska vvs-konsulten Granlunds i Finland och såg möjligheten att börja använda detta även hos oss. Jag började luska runt lite grann och undersöka vilka program som kunde generera modeller på ett snabbt och effektivt sätt. Det får ju inte ta för lång tid att göra dem i datorn, berättar Mattias Torberntsson, CAD-ansvarig hos Bengt Dahlgren i Göteborg.

– Jag hittade lite olika program och började testa. Man får en helt annan blick för både helheten och detaljerna om man kan gå omkring med VR-glasögon än på en platt skärm. Det blir en helt annan upplevelse. Vi byggde om en befintlig dator för att köra den här tekniken på.

Enligt Mattias Torberntsson kan tekniken användas i projekt över en viss storlek och komplexitet, som i detta fall sjukhuset i Kungälv, som ska byggas ut. Redan i dag används ju 3D-samordning i de flesta projekt, vilket haft en positiv effekt.

– Sedan vi började använda 3D-modeller för automatiska kollisionskontroller har antalet kollisioner minskat kraftigt, det får vi också höra från byggena, säger Mattias Torberntsson.

Tekniken man använder sig av för VR är av ”värstingkvalitet” och inte det man köper på närmaste elektronikbutik – alltifrån själva glasögonen till datorn, som är bestyckad med ett grafikkort som gör att man kan få mycket snabb och bra upplösning.

– Med grafikkortet blev det en speldator av värsta sort, konstaterar Mattias Torberntsson.

Det man visar i modellen hos Bengt Dahlgren är en sammanlagring av alla konsulters konstruktioner, allt ifrån arkitekten, till byggkonstruktören, vvs-konstruktören, sprinklerkonstruktören och elkonstruktören samt prefabstommen. Med andra ord är detta inte bara ett verktyg för tekniska installationer, utan som brukare upplever man även storleken på rum, möblering samt flöden och samband för det dagliga arbetet.

För vvs-konstruktören Dennis Simonsson, Bengt Dahlgren, som arbetat med vvs-systemen för den nya sjukhusdelen, var det en upplevelse att se sina ritningsmodeller i VR.

– Min första reaktion var förvåning vilket perspektiv jag fick i modellen. Om man sitter vid datorskärmen vet man ju storleken på en fläkt eller en pump, men det underlättar förståelsen för serviceutrymmen och vilken plats som behövs runtomkring när man går runt i teknikutrymmen i en VR-modell. I trånga utrymmen är det enklare att se kollisioner och andra fel.

– Det hjälper att kunna koppla in sig ibland för att kontrollera delar redan under projekteringsskedet, eftersom man kan komma nära på ett annat sätt än i datorn. Man får ett bättre perspektiv på hur stort det kommer att bli i verkligheten genom att använda VR-tekniken. Det är till stor hjälp i projekteringen av undercentraler med många installationsdetaljer.

Alla ritningskonstruktioner är samgranskade i Solibri. I detta program gör man automatiska kollisionskontroller så att exempelvis vvs-installationer inte krockar med andra installationer eller byggnadsdelar. Enligt Mattias Torberntsson är VR-modellen över Kungälvs sjukhus gjord efter färdiga bygghandlingar, då tekniken köptes in i slutet av bygghandlingsskedet, men målet är att använda tekniken i så tidigt skede som möjligt.

– Framför allt ser man enklare hur olika saker förhåller sig till varandra. Man kan välja mellan att gå och flyga i modellen. Det jag tyckte var häftigt var hur stort allting är. Den känslan får man aldrig av tvådimensionella ritningar eller 3D-modeller i datorn.

Mark Kretz

Artikeln är nedkortad av redaktionen. Hela artikeln finns att läsa i Energi & Miljös tryckta utgåva, samt i den digitala utgåvan. Inloggning krävs (medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen eller prenumerant på Energi & Miljö).

Publicerad 2 maj 2017

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.