Vite för OVK-vägran

Det kan bli dyrt att inte göra OVK. Det fick ett företag i Klippan erfara.

Ett företag i skånska Klippan har av kommunens plan- och byggnämnd dömts att betala ett vite på 20 000 kronor för att man inte utfört den obligatoriska ventilationskontrollen. Till det beslutade nämnden att också påföra ett löpande vite om 10 000 kronor per månad tills plan- och byggkontoret får in ett besiktningsprotokoll.

Enligt Roger Lindén, kommunens byggnadsinspektör, som anmälde ärendet till nämnden, har företaget trots flera påminnelser inte gjort en återbesiktning av sin ventilationsanläggning efter att den första underkändes.

Ärendet ska prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö, som i så fall fastställer vitessumman.

Det finns enligt Roger Lindén ett rättsfall från förra året, då Mark- och miljödomstolen ådömde fastighetsbolaget Akelius att betala vite för att man inte, trots påminnelser från Malmö stadsbyggnadsnämnd, hade inkommit med OVK-protokoll.

Klippans kommun har tidigare använt sig av vitesförelägganden, men i dessa fall har företagen inkommit med besiktningsprotokoll i god tid innan tidsfristen gått ut.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 14

Publicerad 30 mars 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.