Visioner krävs för smarta nät

Det behövs politiska visioner för att få fart på utvecklingen av smarta nät. Någon måste ha en idé om hur helheten ska se ut, om alla de beslut som måste tas ska kunna samordnas.

Den aktiva lägenheten i Vallby, som beskrivs på föregående uppslag, är tänkt att fungera i en situation då elpriset fastställs timme för timme. Men i dag är det inte så, och även om riksdagsbeslut om timmätning är på väg så räcker det inte.

Rémy Kolessar, chef för avdelningen för teknisk analys hos Energimarknadsinspektionen, menar att det krävs flera övergripande beslut på nationell nivå för att få de smarta näten på plats. Utan de stora politiska besluten är det svårt att få alla mindre, nödvändiga beslut att styra åt samma håll.
– Det som görs i dag är bara demonstrationsprojekt, där man provar olika affärsmodeller framför allt, säger Rémy Kolessar.
Affärsmodeller behövs också förvisso, men de räcker inte. Det fastställer även en rapport från den europeiska paraplyorganisationen Council of European Energy Regulators, där även Energimyndigheten är medlem. Rapporten presenterades i september och heter ”CEER status review of regulatory approaches to smart electricity grids”.

Bråttom att få ett mål
Vad som behövs är ett mål som liknar det som finns för förnybar energi med 20 procent förnybart till år 2020 och ett antal andra mätbara mål för olika energislag och användningsområden, förklarar Rémy Kolessar. Och det är bråttom. De nödvändiga besluten måste fattas inom en nära framtid, om elnäten inte ska bli flaskhalsar i utvecklingen mot en förnybar framtid. Snart behövs till exempel beslut vad gäller laddningen av de elbilar som behövs i en koldioxidfri fordonsflotta inför år 2050. Ska laddningen då verkligen ske smart och tidsstyrt, vilket det bland annat skissas på i exemplet Vallby, eller behövs det fler och större kraftverk?
– Fortsätter man som i dag blir det väldigt dyrt, säger Rémy Kolessar.

Utgår från vinterbehovet
Nu dimensioneras elnätet för att klara extrem belastning som en kall eftermiddag på vintern när industrin går för fullt, alla lampor är tända och elpatroner som ger spetsvärme slås på i husen runt om i landet. I normalläget behövs inte fullt så mycket elkraft, vilket är tydligt denna höst när sex kärnkraftverk står stilla men det ändå finns så mycket kraft att elpriset vid något tillfälle varit nere på fyra öre per kilowattimme.
Det finns alltså goda skäl att satsa på smarta elnät. Ändå görs det ganska lite, eftersom aktörerna är osäkra på färdriktningen, enligt Rémy Kolessar.
– Ska de nödvändiga investeringarna göras måste det finnas en entydig inriktning, säger han.

Förespråkar en tariff
I dagsläget finns det visserligen väldigt övergripande visioner, men de är inte handfasta nog utan ska snarare kallas rekommendationer. Ett beslut som han saknar är just beslutet om hur elanvändningen ska debiteras.
– Det absolut enklaste sättet att få kunderna att flytta sin konsumtion till tider då belastningen är liten är genom att införa tids- eller effekttariff, till exempel, säger han.
Rapporten från CEER efterlyser också standarder och olika sätt att uppmuntra aktörerna att utveckla innovativa lösningar för de smarta näten.
I dagsläget har tre länder fastställt nationella handlingsplaner, nämligen Österrike, Frankrike och Storbritannien. Sverige är ett av de elva länder där det åtminstone finns en plan att fastställa en handlingsplan.
Framöver måste det bli ändring på saken, så mycket är säkert. EU-kommissionen kommer nämligen att ställa krav på att alla länder i unionen ska införa handlingsplaner senast i slutet av 2012.
– Om någon pekar med hela handen ger det en större möjlighet för andra att agera, säger Rémy Kolessar.

Av Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 11/2011 sid 36-37

  • Fakta Kritik mot tron på timmätning
    Att hoppas att elnätets småkunder ska börja tvätta kläder på nätterna beroende på hur elpriset varierar, är inte realistiskt. Det anser Hans Nilsson, energikonsult. Han jämför med USA där det finns företag som specialiserat sig på att ta hand om småkundernas affärer och som därmed kan frigöra kapacitet vid behov.
  • Fakta Ett smart elnät enligt CEER
    Enbart fyra EU-länder har ens klubbat en definition på vad ett smart elnät är. Enligt CEER själv så är det en ett elnät som på ett kostnadseffektivt sätt kan integrerar beteendet och handlingar hos alla som är kopplade till det, det vill säga producenter, konsumenter och de som är både och. Målet är att försäkra sig om ett ekonomiskt och hållbart kraftsystem.

 

Publicerad 17 november 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.