Debatt | 13 jun 2022

DEBATT: Vindkraft ingen lösning – skapar bara problem!

Per Fahlén, professor emeritus inom energi och miljö på Chalmers tekniska högskola, har reagerat på Willy Ocianssons krönika ”Uppluckrad nätkoncession – ett mirakel har inträffat” i Energi & Miljö 12/2021. Han kommenterar även avvecklingen av kärnkraften och det faktum att det ”istället ska byggas ofantliga mängder vindkraft”.

DEBATT: Vindkraft ingen lösning – skapar bara problem!
Foto: Pixabay

Willy Ociansson gör i sin krönika ett antal påståenden om kärnkraft:

  • ”Kärnkraften byggdes med skattepengar”: Staten satsade för att trygga svensk energiförsörjning efter oljekrisen 1973. Resultat: Fossila bränslen försvann för uppvärmning, koldioxidutsläppen minskade radikalt och elpriset blev lågt och stabilt. Investeringen var oerhört lönsam för samhället.
  • ”Alla kraftverk producerar 2/3 värme och 1/3 el men kärnkraftverken byggdes så att all värme spolas ut i havet”: Ett märkligt påstående! Max verkningsgrad för vindkraft är 59 procent, i praktiken cirka 35 procent (linjär till roterande mekanisk energi). Termiska kraftverk ger max 100 procent (el och/eller värme; beror av temperaturnivå och tillämpning, till exempel gas-kombi 60–70 procent el). Kärnkraften planerades som kraftvärme och så byggdes det första verket i Ågesta. Sedan förbjöd politikerna användning av kärnkraftens spillvärme.
  • ”Kärnkraftverken var planerade till 40 år och har förlängts till 60 år”: Till skillnad mot vindkraft är kärnkraft ett hållbart alternativ med lång livslängd, längre än kalkylerat (förlängs nu till 80 år). Vindkraft planeras för 20–30 år men stängs ofta efter 10–15 år (då täcker intäkterna inte ens driftkostnaderna).
Per Fahlén, professor emeritus inom energi och miljö på Chalmers tekniska högskola.
Foto: Signhild Gehlin
  • ”Inget energislag är i närheten lika dyrt som ny kärnkraft. Bara Xi Jinping och Putin är intresserade av att investera i kärnkraft”: Ny vindkraft är mycket dyrare än ny kärnkraft. Landbaserad byggs för cirka 15 mkr/MW, havsbaserad för cirka 50 mkr/MW. Korea har byggt 24 reaktorer för cirka 20 mkr/MW (mediantid 4,8 år, som de svenska reaktorerna). Med hänsyn till livslängd och kapacitetsfaktor blir vindkraft 5–20 gånger dyrare per kWh. Xi Jinping står för en stor andel av vindkraftsinvesteringarna i Sverige och Putin svarar för den naturgas som blir en nödvändig följd av stängda kärnkraftverk.
  • ”Söderut är priset betydligt högre än här hemma”: Vi är på väg dit! Alla regioner med stor andel sol och vind har höga elkostnader och dysfunktionella elsystem. Tyskland har lagt mer än 5 000 miljarder i direkta subventioner på sol och vind och blivit ett skräckexempel på hur det kan gå. Kalifornien har redan roterande bortkopplingar av hela län. IVA, KVA, Svenska Kraftnät med flera experter har i mer än ett årtionde varnat för de konsekvenser vi bara sett början av.
  • ”I norra Sverige produceras massor av förnybar billig el”: Vattenfall har tjänat stort på kärnkraft och förlorat stort på vindkraft. Svenska kommuner har förlorat miljarder på vindkraft (Umeå, Karlstad, Gävle, Eskilstuna, Skellefteå, Dorotea…); de försöker att så fort som möjligt bli av med sina innehav. Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto högre blir elkostnaderna medan politikerna stänger fungerande, nyrenoverade och lönsamma reaktorer av ideologiska skäl. Kapitalförstöringen är enorm, hittills 500–1 000 miljarder.
  •  ”… men ledningarna är för klena”: Det välplanerade svenska systemet med vattenkraft och kärnkraft i balanserade elområden minimerade behovet av förlustbringande och miljöstörande kraftledningar. När Barsebäck stängdes skulle den nya Västlänken trygga försörjningen till elområde 1. Den invigdes 2021, åtta år försenad och flerfalt dyrare än planerat, med en tredjedel lägre kapacitet på grund av stängningen av R1 och R2 (stängningen minskade befintlig nätkapacitet med över 1 000 MW på grund av stabilitetsproblem). Satsningen på vindkraft maximerar behoven av överföring; det kommer att kosta enorma summor och ta 20–30 år att åtgärda.

Raseringen av det svenska elsystemet är obegriplig. Med slagordet ”100 procent förnybart” avvecklas kärnkraften och istället ska det byggas ofantliga mängder vindkraft. Inte ens de som förespråkar ”förnybart” verkar veta vad det är, vilka konsekvenser det får eller ha någon plan för hur det ska leda till en fungerande elförsörjning. Politiker kan påstå vad som helst men Konsumentverket tillåter inte marknadsföring med odefinierade, förskönande begrepp som ”förnybart”, ”hållbart” etcetera; de är bara ägnade att vilseleda konsumenten.

Varför måste vi ställa om till något som är mycket sämre än det vi haft?

I jämförelse med kärnkraft innebär vindkraft flerfalt ökade koldioxidutsläpp, mångfalt ökad användning av icke-förnybara resurser, tiofalt försämrad hållbarhet, ett komplicerat och dysfunktionellt elsystem, kraftigt höjda elkostnader, ödelagd livsmiljö för människor, fåglar och djur, utarmad demokrati och rättssäkerhet. Vi går från ett system som var gjort för att matcha samhällets behov av el till en situation där hela samhället, inklusive annan elproduktion, ska anpassas till att gynna en enda typ av produktion. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!

Text: Per Fahlén
professor emeritus, energi och miljö, Chalmers

Publicerad 13 juni 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.