Vill ha hållbar innemiljö för alla

Alla typer av handikapphänsyn borde tas, alltså även till allergiker och astmatiker, i byggreglerna. Det framförde Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet, vid konferensen Vatten, Luft & Energieffektivisering.

Konferensen arrangeras av VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund för andra året i rad med fokus på vvs- och energifrågor.
Daniel Johansson, nyutsedd statssekreterare åt Anna-Karin Hatt, regeringens ansvarige för energi- och it-frågor, pekade på vikten av att fastighetsägarna anlägger LCC-perspektiv inför sina investeringar och även är uthålliga.
– Det som kanske inte var lönsamt första gången, eller kanske inte ens den andra, kan bli det den tredje gången man försöker.
Han pekade också på möjligheterna till energiteknikexport.
– Kinesiska företrädare visar stort intresse för vårt kunnande kring hållbar stadsbyggnad. Tyvärr är kunskapen i Sverige spridd på så många ställen, så utmaningen är att ta om hand och samla denna kunskap för att kunna ge ett systemperspektiv.
När det gäller specifika frågor kring energi, som frågan kring nära-noll-energihus, NNE, ska ett förslag komma under senhösten.
Avseende miljonprogramsbeståndet och dess energianvändning gav han inga löften om pengar, även om fastighetsägarna efterfrågar detta, med hänvisning till att staten inte ska ersätta kommuner för eftersatt underhåll. Däremot finns det inom EU pengar i så kallade strukturfonder för just renovering.

Hållbar inomhusmiljö
Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundet, pekade på farorna med energibesparing som leder till hälsoproblem. Ett exempel är när kommunerna stänger av ventilationen nattetid, för att spara el. Detta måste vägas mot risken för att fler elever får astma på grund av försämrad luftkvalitet, även om man sätter igång ventilationen innan skolan öppnas. Hon efterlyste någon form av hälsokonsekvensanalys i dessa fall.

Luftomsättningen har betydelse, i det att undersökningar visat att prestationen i klassrummet, mätt på elever som studerar språk och matematik, ökar med ökad luftomsättning.
Förutom bristerna i luftomsättning är fukt ett annat problem.
Hon hänvisade bland annat till utredningar som visat att omkring 80 procent av undersökta skolor har problem med fukt, liksom att flera tusen vuxna och barn ådrar sig astma varje år på grund av fuktproblem.

De åtgärder som Astma och Allergiförbundet vill få genomförda är införande av allergironder i skolorna, att energiåtgärder utvärderas ur astma- och allergisynpunkt och att samma luftflöden ska gäller i såväl nya som gamla hus. En åtgärd – som man inte fick med – var alla funktionshinder ska ingå i regelverket kring tillgängligheten i byggnader, så alltså astma och allergi. På det sättet skulle kraven på bra luftomsättning och kontroll av fukt kunna få större betydelse.

Hon pekade också på att Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, ska utreda problem med allergier kopplade till arbetsmiljön i skolan.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2011 sid 61

 • Fakta: Vatten, Luft & Energieffektivisering
  Vad:
  Vatten, Luft & Energieffektivisering arrangerades för andra året i rad av VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund
  Var: Norra Latin, Stockholm
  När: 26 oktober
  Antal deltagare: Cirka 90
  Innehåll: Föredrag om inneklimat och energisparande.
Publicerad 17 november 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.