Vill bygga 500 nära-noll-energihus

Energimyndigheten förbereder just nu bygget av 500 nära-noll-energi-byggnader. Alla nödvändiga beslut är inte på plats, men myndigheten hoppas ändå kunna börja ta emot ansökningar under nästa år.

passivheksluttningenalingsashemfotoil.jpg

Energimyndigheten vill bygga 500 NNE-hus, kraven i södra Sverige kan landa nära passihuskraven. På bilden syns ett passivhus i Alingsås. Foto: Ingar Lindholm

Det behövs demonstrationsobjekt som visar hur man bygger nära-noll-energibyggnader (NNE-byggnader) i hela landet och för olika hustyper, anser Energimyndigheten. Just nu håller myndigheten på att utarbeta ett program för 500 demonstrationsbyggnader landet runt. – Satsningen blir en av de större och mest långsiktiga projekten för Energimyndigheten, säger Niklas Jakobsson, projektkoordinator för nära-noll-energibyggnader på Energimyndighetens enhet för industri och byggnader.

Projektets mål är att visa hur man bygger inför år 2020, då EU:s mål för energieffektivisering i bebyggelsen på 20 procent ska nås. – Det kommer att handla om byggnader med bra klimatskal och energieffektiva installationer, berättar Niklas Jakobsson. Kanske blir det också krav på en viss andel förnybart, vilket också ingår i direktiven från EU. Men det är inte helt bestämt än.

För småhus kommer det preliminärt att handla uteslutande om nybyggnation, men för flerbostadshus och lokaler ingår även projekt för ombyggnad.  – Vi har inte sagt något om vilken typ av lokaler eller flerbostadshus det ska handla om, utan ser gärna en spridning av olika byggnadstyper,  säger Niklas Jakobsson. Än så länge är inte alla nödvändiga beslut fattade, så budget och andra detaljer är inte fastställda. Men det ska förhoppningsvis snart ske, så att projektet kan komma igång. – Vi hoppas kunna börja ta emot ansökningar under nästa år, säger Niklas Jakobsson.

Väntar på definitionen I dagsläget väntar Energimyndigheten bland annat på näringsdepartementets förslag om hur nära-noll-energibyggnader ska definieras. Energimyndigheten har föreslagit ett krav på halvering av energikraven från Boverkets nuvarande regler. Boverket har föreslagit en högre nivå med hänvisning att det är mer realistiskt med tanke på ekonomisk lönsamhet. Anledningen till att demonstrationsprojekten behövs, trots att det faktiskt byggs hus som har ännu lägre energianvändning, bland annat passivhus, anges vara att det som gjorts i hittills är för spretigt. Många av de mest energisnåla husen har dessutom byggts i de södra delarna av landet. Det behövs bättre spridning även i de kalla delarna av landet.  Erfarenheterna  från  de 500 husen ska samlas ihop noggrant så att de går att analysera och använda inför framtiden. Konsulter och experter som arbetar på uppdrag av Energimyndigheten kommer att ingå i projekten för att mäta och utvärdera. Sedan ska kunskaper från alla inblandade spridas till resten av branschen.  SP och WSP  är redan anlitade för att förbereda projektet. – Det här omfattar kunskaper om allt från klimatskal till återvinning av värme i ventilationsluft, belysning och snålspolande armaturer, berättar Niklas Jakobsson.

Av Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 11/2011 sid 6-7

  • Fakta SP och WSP utreder Energimyndigheten har anlitat SP och WSP för att utreda hur man kan bygga upp demonstrationsplattformar för NNE-byggnader. SP har fått i uppdrag att ta fram en demonstrationsplattform för NNE-småhus. WSP ska göra motsvarande arbete för flerbostadshus och lokaler. Demonstrationsplattformarna och respektive styrgrupp ska bland annat hantera ansökningar och utvärdera demonstrationsprojekten. Därutöver har SP fått i uppdrag att ta fram kriterier för demonstrationsstöd till NNE-byggnader. Dels kriterier för småhus, vilka endast omfattar nybyggnation, och dels kriterier för flerbostadshus och lokaler, vilka även omfattar renoverade byggnader. När det gäller lokalkriterierna begränsas dessa inledningsvis till sjukhus, skolor och kontor. Kraven kommer att bli mer detaljerade än i BBR, och i södra Sverige kan kraven komma att närma sig de för passivhus enligt Febys kommande krav. Boverkets klimatzoner kommer sannolikt inte att användas i förslaget. I första hand kommer krav att ställas på energieffektiva byggnadsskal och energieffektiva installationer. Källa: SP
Publicerad 18 november 2011

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.