RADON | 23 nov 2022

Viktigt att även mäta radon på bottenvåningar

För att få ett säkert resultat som kan betraktas som ett årsmedelvärde för radon bör mätningarna göras under eldningssäsongen, oktober till och med april.
– Allt för många glömmer att mäta radon i sina kontor och just lokaler på bottenvåning och källare har oftast högre radonvärden, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

Viktigt att även mäta radon på bottenvåningar
Det skulle behöva göras ett stort radonmätningsarbete och efterföljande arbete som får ned radonhalterna i flera skolor. Foto: Svensk radonförening

Förhöjda radonhalter ökar risken för att få lungcancer och Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 500 personer drabbas årligen. Dessvärre finns det hundratusentals kontor och bostäder som överskrider 200 Bq/m3. I de flesta fall är det enkelt att åtgärda så att acceptabla radonhalter nås. Innan åtgärd bör man dock göra en radonbesiktning för att ta reda på orsaken till den förhöjda halten. Radonmätningar bör göras både i bostäder och på arbetsplatser. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

– Det enda sättet att få veta radonhalten i ditt hus eller på din arbetsplats är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag lever och arbetar i inomhusmiljöer med förhöjda värden, säger Dag Sedin, ordförande i Svensk radonförening.

Svensk radonförening vill även slå ett slag för är att det är viktigt att inte glömma att mäta radon i källarlokaler och lokaler på bottenvåningen.

– Allt för många glömmer att mäta radon i sina kontor och just lokaler på bottenvåning och källare har oftast högre radonvärden. Radonhalten inomhus beror på husets konstruktion och ventilationssystem men varierar även under säsongen, dagen och momentant. Detta gör att långa mätperioder krävs för att säkerställa radonhalten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen, säger Dag Sedin.

Källa: Svensk radonförening

Publicerad 23 november 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.