Hållbarhet | 25 aug 2022

”Vi måste göra saker annorlunda än för fem eller tio år sedan”

Sophie Radich skola i norska Lilleström invigs i höst. Vid bygget har avfallsmängderna minimerats. Ole-Jonny Elshaug, projektledare på GK:s rörentreprenad, menar att det ambitiösa hållbarhetsarbetet varit en win-win för alla inblandade.

”Vi måste göra saker annorlunda än för fem eller tio år sedan”
Ole-Jonny Elshaug har varit projektledare för GK:s rörentreprenad inom projektet med Sophie Radich skola i Lilleström. Foto: Nicolas Tourrenc

I höst får barnen i Lilleström, några mil utanför Oslo, en ny skola att gå till. Sophie Radich skola har fått sitt namn efter ortens första kvinnliga lärarinna, och byggnaden utmärker sig på flera sätt. Kommunens ambitioner har varit höga både när det gäller arkitektonisk utformning och en låg miljö- och klimatbelastning. Huset är en lågenergibyggnad uppförd i massivt trä, tre våningar hög och utformad som en fyrklöver med gemensamhetslokaler, ”husets hjärta”, i fyrklöverns mitt.

Ett mål inom projektet har varit att bara 25 kilo avfall per kvadratmeter ska genereras under byggarbetsfasen, att jämföra med vanliga 100 kilo. Alla som varit involverade i byggprojektet har varit tvungna att bidra för att få ned avfallsmängderna. Ole-Jonny Elshaug har varit projektledare för GK:s rörentreprenad inom projektet, och han har tagit sig an utmaningen med entusiasm.

Kommunens ambitioner har varit höga både när det gäller arkitektonisk utformning och en låg miljö- och klimatbelastning.
Foto: Nicolas Tourrenc

– Vi måste göra saker annorlunda än vi gjorde för fem eller tio år sedan. Om alla samarbetar på ett smart sätt mot ett gemensamt mål kan man nå märkbara resultat, säger Ole-Jonny Elshaug.

Redan i ett tidigt skede kontaktade GK sina leverantörer och frågade vad de kunde göra för att hjälpa till med att få ned avfallsmängderna. Leverantörerna, till exempel Brödrene Dahl och Tece, var positivt inställda och samarbetet har varit grunden för att få det att fungera. Det har bland annat handlat om att leverera i färre och större boxar och om att ta bort plastförpackningar.

Det gäller att vara konkret och se vad som kan göras inom ramen för det specifika projektet.

– Våra leverantörer är väldigt seriösa när det gäller detta, de vet att de måste jobba med oss och inte emot oss. Med leverantörer som tänker i samma banor är det inte så komplicerat och i slutändan blir det win-win för alla, säger Ole-Jonny Elshaug.

GK har under projektets gång tagit emot en, kanske två leveranser per vecka från sina leverantörer i stället för fem, sex. När en order förut kom i 50 boxar i olika storlekar har den packats i kanske 20 större förpackningar.

– Det kräver mer planering men fungerar bättre. Man har inte en bil som kommer i dag, en i morgon och sedan en nästa dag igen. Det blir väldigt mycket onödiga leveranser och förpackningar i vanliga fall, säger Ole-Jonny Elshaug.

I höst får barnen i Lilleström några mil utanför Oslo en ny skola att gå till – Sophie Radich skola. Illustration: Akitema arkitekter

När lastpallar behövts så har de följt med leveranserna tillbaka för att återanvändas vid nästa tillfälle. I stället för att slängas bort och öka på avfallsmängderna används de om och om igen. Den direkta klimatpåverkan från transporterna har reducerats både genom färre leveranser och genom att använda ellastbilar.

– Vi måste jobba på det här sättet i framtiden för att få ner avfallsmängderna. Det är möjligt med lite ansträngning och en mindre kostnad. Det behöver inte heller betyda att du förlorar pengar på det i slutänden, säger Ole-Jonny Elshaug.

Där det har varit möjligt har GK också bytt ut gjutjärnsrör mot plast­rör, som har ett betydligt lägre klimatavtryck. I dag innebär det en kostnad eftersom det inte är standardprodukter men GK ser många fördelar med det. Förutom att det är bättre för klimatet skapar det en bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft.

– Vi använder mycket mindre stål och koppar än vi gjorde för fem år sedan. I det här projektet har vi sett till att plaströr används överallt där det över huvud taget är möjligt, säger Ole-Jonny Elshaug.

Det ambitiösa målet om 25 kilo avfall per kvadratmeter under byggfasen kommer, enligt Ole-Jonny Elshaug, i princip att nås. De slutgiltiga beräkningarna har inte gjorts men det lutar åt avfallsmängder på 25–30 kilo per kvadratmeter.

Text: Lena Frändberg

Publicerad 25 augusti 2022

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.