VETENSKAPLIG KOMMENTAR | 24 okt 2018

VETENSKAPLIG KOMMENTAR: Dålig luft kan ge ADHD och sämre impulskontroll

VETENSKAPLIG KOMMENTAR: Dålig luft kan ge ADHD och sämre impulskontroll
Foto: Jennie Lindberg

Sämre impulskontroll och ADHD. Det kan bli resultatet för barn som under fosterstadiet bor i hem med sämre inomhusluft. Magnus Olofsson, distriktsläkare och medicine doktor, ger en vetenskaplig kommentar på artikeln ”Air pollution exposure during fetal life, brain morphology, and cognitive function in school-age children” i Biological Psychiatry.

Under våren 2018 har tidskrifterna Forskning och framsteg och Modern psykologi publicerat kortfattade referat om sambandet mellan föroreningar i luften och beteendestörningar hos barn, däribland Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). Faktauppgifterna till referaten är hämtade från den vetenskapliga artikeln ”Air pollution exposure during fetal life, brain morphology, and cognitive function in school-age children”, som är publicerad i tidskriften Biological Psychiatry. Bakgrunden till artikeln är att föroreningar i luften har många negativa effekter på människokroppen, framförallt genom risken att utlösa eller försämra sjukdomar i andningsvägarna. Det har emellertid också kommit fram uppgifter om att föroreningar i luften kan leda till inflammationsprocesser i hjärnan, som i sin tur kan försämra hjärnans funktion.

Artikeln i Biological Psychiatry bygger på material från den holländska biobanken ”Generation R Study”, som till sin uppbyggnad har vissa likheter med den svenska biobanken ”Alla barn i sydöstra Sverige, ABIS”. Den holländska biobanken har dock ett större fokus på graviditeten och tiden före barnets födelse. I ”Generation R Study” är det egentligen mödrarna som först har blivit rekryterade som studiedeltagare, följt av barnen. Material som hämtas från biobanker är ofta oöverskådligt stora, eftersom biobanker kan innehålla data från flera tusen studiedeltagare, där man som regel registrerar många olika faktauppgifter om var och en. Följaktligen omfattar artikeln i Biological Psychiatry inte hela biobanken, utan endast en andel av resultaten. Denna underavdelning, där studiedeltagarna består av barn som har hunnit bli mellan sex och tio år gamla, har utvidgats genom att låta barnen genomgå en magnetkameraundersökning av hjärnan.

Bland de cirka 1 000 magnetkameraundersökningarna har man noterat att en andel av barnen har ett tunnare barkskikt på vissa ställen i hjärnan. Genom att kombinera resultaten från magnetkameraundersökningarna med (1) uppgifter om luftföroreningar i det område där mamman varit bosatt under graviditeten och (2) resultat från kognitiva tester som har utförts i anslutning till magnetkameraundersökningarna, har man sedan byggt upp sin analys. Analysen visade att det finns ett statistiskt samband mellan exponering för luftföroreningar före födelsen och ett tunnare barkskikt på vissa ställen i hjärnan, men att kopplingen i sin tur mellan ett tunnare barkskikt och tecken till bristfällig impulskontroll baserat på kognitiva tester inte är lika starkt. Man kan därför säga att man fått en indikation om sambandet, men att styrkan i sambandet ännu är oklar.

Studien utgår från ett starkt makroperspektiv, där man, på basen av en stor mängd undersökningar och bakgrundsdata, har kunnat visa ett trovärdigt samband och samtidigt kunnat kompensera för ett stort antal tänkbara störfaktorer, som till exempel genomsnittlig inkomst, utbildningsnivå och tobaksrökning hos mödrarna. Å andra sidan innehåller de insamlade faktauppgifterna endast ekologiska uppgifter om exponeringen och endast utfallsdata från friska försökspersoner. Inom läran om sjukdomarnas utbredning bland människor (epidemiologi) innebär ”ekologisk” inte detsamma som ”miljövänlig”. En ekologisk studie innebär att man har hämtat uppgifterna om exponeringen (till exempel ”tobaksrök” alternativt ”inte tobaksrök”) och utfallet (till exempel ”astma” alternativt ”inte astma”) från nästan samma, men inte nödvändigtvis exakt samma, studiedeltagare.

Ett vanligt sätt att genomföra ekologiska studier är att man kombinerar uppgifterna om exponeringen och uppgifterna om utfallet från två olika undersökningar eller två olika datakällor. Man måste förstås komma ihåg att uppgifter om luftföroreningar är mycket svåra att inhämta för exakt de studiedeltagare som senare undersöks med avseende på utfallet. När det gäller luftföroreningar, blir man som regel hänvisad till uppgifter som beskriver de genomsnittliga nivåerna av olika föroreningar inom mindre precist avgränsade geografiska områden än en viss tomt eller ett visst bostadskvarter. Vidare innebär begreppet ”friska försökspersoner” inte detsamma som ”personer som är helt fria från sjukdom”. I ett epidemiologiskt sammanhang innebär begreppet att undersökarnas intresse för studiedeltagarna är baserat på andra karaktäristika än vetskapen om studiedeltagarnas sjukdomar. I fallet med ”Generation R Study” har barnen blivit föremål för undersökarnas intresse oavsett om de senare kom att bli diagnostiserade med sjukdomen ADHD eller inte, och också oavsett om de senare kom att ta någon behandling mot tillståndet.

Publicerad 24 oktober 2018

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.