ERFARENHETEN | 10 nov 2020

Ventilationen måste bli bättre i många bostäder

Ventilationen måste bli bättre i många bostäder
David Södergren. Foto: Mark Kretz

Under de senaste 50 åren har det inte hänt mycket inom det ventilationstekniska området. Egentligen ingenting om man vågar vara modig, menar artikelförfattaren David Södergren. Kanske fläktarna har fått något högre verkningsgrad och kanske komponenterna har byggts ihop till behändigare aggregat. Men inget radikalt.

Även om man inte är utbildad medicinare är det lätt att förstå att det blir jobbigare för hjärta och lungor att tillföra behovet av syre till alla kroppens organ om halten av koldioxid stiger. Problemet har blivit akut nu under covid-19-pandemin då intensivvårdsavdelningarna på våra sjukhus blir hårt belastade. Naturligtvis reduceras alla virus om luftomsättningen höjs.

Man kan fråga sig varför så litet intresse ägnas åt att förebygga en försämrad hälsa, när så mycket mer investeras för att ta hand om problemen.

Kritiken av ventilationssystemens otillräcklighet har allmänt bemötts med en försiktig uppgradering av luftflödet, från kravet på 0,35 l/s,m2 till ungefär 0,5 l/s,m2. För en sådan liten höjning behövs vanligen ingen ändring av utrustningen. Vill man gå något längre, vilket jag föreslår, till 0,5–1 ,0 l/s,m2, behöver utrustningen förstärkas. Detta steg medför en fördyring av installationskostnaderna med uppskattningsvis 20 procent.

Driften kan effektiviseras med ett val av enklare strömningsväg genom bostaden samt en effektivare värmeåtervinning med en roterande återvinnare som är under utveckling. En fördubbling av luftflödet kan då medföra en fördyring av ventilationsinstallationen med omkring 25 procent. För en lägenhet på 80 kvadratmeter kan kostnadsökningen uppskattas till 200 kronor per år. Vem vill inte kosta på sig en sådan liten utgift för att få ett hälsosammare liv?

Den förekommande försiktigheten vid projektering av bostäders ventilationsutrustning påverkar även anslag för forskning och utveckling av både komponenter och system. Att detta är fallet inses lätt genom att jämföra med forskning och utveckling inom andra branscher. Jämför utvecklingen inom det ventilationstekniska området med exempelvis el-, motor- och datorteknik. För att inte tala om utvecklingen inom det medicinska området. Man kan fråga sig varför så litet intresse ägnas åt att förebygga en försämrad hälsa, när så mycket mer investeras för att ta hand om problemen efter att de uppstått.

Det behövs en radikal förändring av synen på värdet av god ventilation.

Även om det kostar lite mer när luftflödet höjs, blir det till förmån för samhällsekonomin genom att hälsotillståndet förbättras och sjukvårdskostnaderna minskar.

Min uppfattning är att vid projektering av ventilationsutrustning för lägenheter bör följande föresatser vara styrande:

• För det första, bör luftflödet genom lägenheterna ökas rejält. Mitt förslag är till minst 0,7 l/s, m2.
• För det andra, all luft bör värmas till minst 18 °C innan den tillförs rum där människor vistas. Energibehovet blir detsamma om luften värms i aggregatet som om den värms inne i lägenheten.
• För det tredje är det lämpligt att i största möjliga utsträckning tillföra friskluften i sovrummen. Värmeisoleringen är dubbelt så hög med sängkläder som med gångkläder.

Enligt läkarna blir dessutom sömnen djupare och lugnare om luften i sovrummen har lite lägre temperatur än vad som gäller för resten av lägenheten.

Installationskostnaden kan hållas låg genom att låta luften strömma genom öppna dörrar (eller om dörrarna stängts, genom ljuddämpande springor under dörrarna) till andra rum för att slutligen sugas ut genom kök och badrum. Mätningar har visat att ett badrum behöver en luftström av cirka 15 l/s om alla ytor ska hinna bli torra någon stund under dygnet även om det duschas både morgon och kväll. I köket är det vanligtvis alltid behov av ett stort luftflöde. Värmetillförseln är stor från personer med hög aktivitet i köket. Dessutom förekommer ofta en viss värmeavgivning från allehanda utrustning och varor.

I utsugningen från köket är det viktigt med en effektiv avskiljning av fett så att brandfarliga fettavlagringar i utsugningskanalerna undviks. Med en effektiv rening kan dessutom värmen i den luft som sugs ut tillvaratas i roterande återvinnare. Oset kan minskas genom att blanda ångorna från matberedningen med lägenhetens frånluft så att de ämnen som förekommer i gasfas kondenserar. Människor kan bara känna lukter av ämnen som förekommer som gas.

Roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad för uppvärmning av tilluften kan då användas. Den roterande återvinnaren har många fördelar i förhållande till den fasta. Den håller sig ren genom att strömningen genom den ständigt ändrar riktning. Det bildas aldrig någon is trots låg utetemperatur och den fodrar betydligt mindre utrymme än den fasta. (Utprovning pågår.)

Om dessa principer tillämpas för bostäders ventilation vid både ny- och ombyggnader kan snart alla som vistas i moderna lägenheter ha tillgång till ett önskvärt luftflöde. Risken för obehagligt drag undviks. Hälsotillståndet förbättras, överföring av luftburna infektioner minskar, installationen blir kostnadseffektiv genom att kanaldragningen blir enkel. Den roterande värmeväxlarens höga verkningsgrad och säkra drift betyder att det högre luftflödet inte orsakar några större driftkostnader, ofta blir ekonomin bättre.

David Södergren

Publicerad 10 november 2020

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.