Ventilation största elslukaren i vården

Det finns stor potential att spara energi i den svenska sjukvården. Det visar Energimyndighetens Stil2-projekt.

Elanvändningens fördelning på användningsområden har studerats i svenska vårdbyggnader 2006-2007. Totalt har 159 vårdbyggnader i 26 svenska kommuner inventerats. Byggnaderna värms till övervägande del med fjärrvärme. De flesta undersökta byggnaderna är byggda efter 1965, men några få är från 1800-talet. Verksamhetstiden i byggnaderna är i genomsnitt mellan femton och tjugo timmar per dygn.
Elanvändningen exklusive elvärme har bestämts till 77,8 kWh/kvm, år. Den största posten för elanvändningen är ventilationen. Fläktarna använder i genomsnitt 9,3 kWh/kvm, år. Den näst största posten är belysningen, som står för 21,7 kWh/kvm, år. Medicinsk utrustning är inte särskilt elkrävande och utgör endast 7 procent av elanvändningen, varav röntgen är störst. Röntgen använder ändå bara ungefär lika mycket el som persondatorer inom vårdsektorn.

Sedan 1990 har såväl den specifika el- som värmeanvändningen i vårdsektorn minskat. Särskilt har belysningen blivit mer effektiv. Fläktdriften använder däremot mer el nu än för 17 år sedan.
Enligt undersökningen ger belysningsteknik en möjlig ytterligare minskning med 12 kWh/kvm, år, lika mycket som bättre ventilationssystem. Då landets vårdsektor omfattar 21 miljoner kvm, motsvarar dessa minskningar ungefär 0,5 TWh per år.

Mark Kretz, Energi & Miljö 4/2010 s 27

Publicerad 22 april 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.