Växter och jord kan rena luften

istock_00000webll.jpgBotaniska filter, alltså växter och jord, kan rena luft från bland annat formaldehyd och toluen. Det visar en amerikansk studie som också tagit fram en modell för att simulera sådana filter.

 Granskad luftrenare. Foto: Istockphoto

Botaniska luftfilter, filter där levande växter renar luften, har undersökts närmare av en amerikansk forskargrupp från Syracuse University. Förutom att studera själva reningseffekten har forskarna tagit fram en modell för att kunna simulera processen. – Forskarna har inte bara filtrerat luften genom bladen utan också genom odlingsbädden, det vill säga jorden och rötterna. Frågan var bland annat om ett sådant filter kan fånga upp lättflyktiga organiska föreningar (VOC), och i så fall hur effektivt, sade Ezzat Khalifa, Syracuse University, som fick hoppa in och presentera resultaten då kollegorna inte lyckats ta sig till konferensen. I försöken användes ett odlingskärl på 1,8 gånger 0,6 meter, som placerades i ett rum på 96 kvm med en takhöjd på 2,75 m. I odlingskärlet planterades åtta plantor av gulbladig gullranka, en vanlig rumsväxt. Jorden innehöll också pellets av aktivt kol. Odlingsbädden kapslades in och tilluften förorenades med bestämda halter av bland annat formaldehyd och toluen. Lufthastigheten genom bädden var knappt 0,3 kbm/sekund. Bevattningen sköttes automatiskt.

Försöken pågick i två månader, och visade att filtrets förmåga att ta upp de tillsatta ämnena var oförändrad under hela perioden. 70 procent av formaldehyden och 40 procent av toluenet upptogs av växterna och jorden. – Forskarna provade även att använda bara bladen för reningen, men det var väldigt ineffektivt, sade Ezzat Khalifa. Forskarna identifierade sju mikroorganismer i jorden som tar hand om föroreningar. Med hjälp av den modell de utarbetade är det nu meningen att systemet ska kunna optimeras, bland annat genom val av mikroorganismer.

Av Ingar Lindholm Energi & Miljö 8/2010 sid 48  

Publicerad 25 augusti 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.