SOLKARTOR | 8 jun 2017

Västernorrland blir första länet i Sverige med länstäckande solkarta i 3D

Tyréns har tagit fram en tagit fram en länstäckande solkarta för kommunerna i Västernorrlands län. Solkartan visar i princip alla byggnader vilka kan undersökas avseende hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera årligen. 
Antalet installerade solenergianläggningar ökar årligen i Sverige och denna trend förväntas fortsätta. För att möta kunskapsbehovet om hur mycket solenergi som kan utvinnas från enskilda byggnader har Kommunförbundet Västernorrland låtit Tyréns ta fram en länstäckande solkarta. Solkartan omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik där i princip alla byggnader kan undersökas avseende hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera årligen. 

Solkartan Västernorrland ingår i projektet SOLEY som drivs av Håkan Grundel. Han beskriver nyttan med Solkartan Västernorrland:

– Solkartan visar alla byggnader som är större än 15 kvadratmeter och man ser enkelt hur mycket solenergi som landar på ett tak samt hur många kilowattimmar som man kan få ut, säger Håkan. Vi väntar oss en kraftig utbyggnad av solceller i länet och vi tror att solkartan för hela Västernorrland kommer att påskynda den utvecklingen. 

Förutom solenergi på takytor beskriver också solkartan Västernorrland hur mycket solenergi som kommer in på en byggnads alla fasader. För att användaren skall komma åt den informationen öppnas en 3D-viewer där det är möjligt att vrida och vända på byggnaden. Jämförelsevis stor andel av den årliga solinstrålningen kommer från låga solhöjder i Västernorrland vilket innebär att fasadernas relativa betydelse ökar i solenergisammanhang. Skuggande effekt av vegetation blir också viktig. För att få kunskap om hur stor denna effekt är för en byggnads potentiella solenergiutvinning kommer användaren inom kort kunna välja om siffrorna skall vara med eller utan skuggande effekt av vegetation.

Per Jonsson som är avdelningschef och uppdragsansvarig på Tyréns beskriver projektet som viktigt då det visar att hela Sverige kan solinventeras på motsvarande sätt med befintlig 3D-data. Att det dessutom går att undersöka ett läns alla byggnader tredimensionellt öppnar också för att utvidga begreppet solenergi med Solkartan – från att endast undersöka solpaneler på tak till att fundera på vad solinstrålning innebär för en byggnad i sin helhet.

Fakta solkartor

En solkarta visar hur stor solpotential ett område har. Det är en karta som inte bara visar hur solen faller utan också bland annat lutningar på tak och vilka skuggbildningar som blir. Alla byggnader i en stad, en kommun eller ett helt län kan solinventeras och kartan ger alla fastighetsägare tillgång till informationen i ett webbaserat interaktivt verktyg. Tyréns har skapat solkartor för cirka 35 kommuner varav vissa har utnyttjat möjlighet att skapa dessa kartor i 3D. 
 

    

 
 

Källa: Tyréns

Publicerad 8 juni 2017

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.