Varsam renovering också lönsam

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och FX-ventilation är en intressant lösning vid renovering. Det visar en ny rapport.

I rapporten undersöks några alternativ till varsam, men ändå effektiv och lönsam, energirenovering av flerbostadshus. Bland annat utvärderas renoveringspaket där lågtemperatur-tilluftsradiatorer och FX-ventilation (med frånluftsvärmepump) används. I studien görs även systemkombinationer och jämförelser med mer etablerade lösningar, som traditionella radiatorer, balanserad mekanisk ventilation (FTX) och solvärme. Även mindre prövade lösningar, som frånluftsmoduler (VBX) kopplade till befintliga värmepumpar och behovsstyrd ventilation, undersöks.

– Lågtemperatursystem är intressanta för att de gör uthålliga ”lågvärdiga” energikällor som solvärme och geotermisk värme mer tillgängliga, eftersom temperaturen i värmekällan inte behöver vara så hög för att värmekällan ska kunna nyttjas effektivt, säger Jonn Are Myhren vid Högskolan Dalarnas Energi- och miljökompetenscentrum (EMC) och en av rapportförfattarna.

I studien prövas olika systemlösningar (teoretiskt) i två fastigheter i Dalarna – ett tvåvåningshus byggt på 50-talet med uppvärmnings- och ventilationssystem liknande miljonprogramshusens samt en äldre, k-märkt fastighet. I båda fallen visar sig kombinationen av FX-ventilation och lågtemperatur-tilluftsradiatorer kunna sänka energianvändningen med upp till 33 procent. För att klara kommande NNE-krav blir det dock nödvändigt att även förbättra täthet och isolering i fastigheternas skal, konstaterar rapporten.

En annan slutsats är att FX-ventilation i kombination med lågtemperatur-tilluftsradiatorer ger lägre livscykelkostnad än FTX-system.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 9

Läs mer:
Rapporten i sin helhet finns på laganbygg.se

 

Publicerad 15 april 2014

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.