Värmepumpmarknaden backade under fjärde kvartalet

Försäljningen av värmepumpar minskade under det fjärde kvartalet 2011, enligt SVEP.

 

Trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen inom detta produktsegment med 35 %. På helårsbasis var minskningen 32 % jämfört med 2010. Luft-luftvärmepumparna har under året minskat med 24 % (-30 %, Q4). Försäljningen av frånluftvärmepumpar har påverkats negativt av låg nyproduktion av småhus och har under året minskat antalet sålda värmepumpar med 9 % (-14 %, Q4).

Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så minskade marknaden med 25 % under det fjärde kvartalet och under hela året har marknaden minskat med 16 %.
Bergvärmepumparna är det segment som under året gått bäst, med en minskning på 2 % (-17 % under fjärde kvartalet).

Trots årets försäljningsminskning såldes det under 2011 fler än 100 000 värmepumpar till småhusmarknaden. Det innebär att det under året installerades nya värmepumpar i drygt 5 % av de svenska småhusen. Med undantag för 2007, var 2011 det 7:e  året i rad som försäljningen låg över 100 000 värmepumpar.

Fastighetsmarknaden är den marknad som under 2011 varit starkast. Under de första tre kvartalen ökade den installerade effekten med 28 % jämfört med de samma period 2010. Under fjärde kvartalet har även marknaden för fastighetsvärmepumpar känt av nedgången och den installerade effekten minskade med 23 %. Totalt under året ökade marknaden för fastighetsvärmepumpar med 6 %.

Värdet av värmepumpförsäljningen under 2011 i konsumentled beräknas uppgå till 8,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 10 % jämfört med 2010.
Källa: SVEP

Publicerad 18 januari 2012

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.