Värmelager i Stilla Havet

Ett spektakulärt lager som presenterades vid Energiutblick är exemplet att använda Stilla havet för att kyla Honolulu, Hawaii. Honolulu – med drygt 900 000 innevånare – har ett centrum som är mer tätbebyggt än New York.

I projektet är det stockholmska företaget Capital Cooling inblandat som en av investerarna och står också för ledning och support. Projektet är mycket stort – projektbudgeten är på cirka 1,25 miljarder kronor.

Henrik Frohm från Capital Cooling berättade att man tar upp havsvatten från cirka 500 meters djup till en växlarstation, där havsvatten och kylvattnet för husen växlas. Anläggningen, som nu byggs av Honolulu Seawater Air Conditioning, kommer att minska elanvändningen för luftkonditioneringskyla med 75 procent när den är klar. Två kilometer distributionsledning ska byggas ut i Honolulu och anläggningen kommer att få en total effekt på 100 MW. Mottagare är bland annat finansföretag, sjukhus, advokatkontor och offentliga byggnader.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 64-65

Publicerad 18 april 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.