Värmekollektor hjälper stad i Marocko utvinna gas ur sopberg

Miljö- och energiföretaget Värmekollektor AB i Sunne har fått i uppdrag att installera en komplett biogasanläggning i staden Oujda i Marocko. Ordervärdet uppgår till drygt 4 miljoner kronor.

 

Anläggningen bygger på Värmekollektors egenutvecklade miljötekniklösning för att ta tillvara den energirika metangas som avges från organiskt avfall och omvandla den till grön el. Installationen av Värmekollektors anläggning sker under november och arbetet ingår som en sista fas i ett projekt som startade 2001. Via finansiering från Sida fick då konsultföretaget SWECO i uppdrag att projektera och organisera hanteringen av 130 000 ton årligt hushållsavfall i Oujda som är en stad av Göteborgs storlek.

Perra Hermansson, som ansvarar för bl a affärsutveckling på Värmekollektor, säger att intresset från andra städer i Marocko är stort för den lösning som ska installeras.

–          Anläggningen ses som något av pilotprojekt för hur man på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt kan hantera och ta tillvara den energi som finns i stora sopmängder. Energibolaget i landet följer också projektet med stort intresse då man inser att det här finns en energikälla som tidigare inte utnyttjats. Det som driver på den snabba marknadsutvecklingen inom det här området runt om i världen är kombinationen av tuffare miljökrav men också stigande energipriser, förklarar Perra Hermansson.

Då mängden avfall som man deponerar i Oujda visat sig betydligt större än vad som först var beräknat (100 000 ton) vet inte Perra Hermansson i dagsläget exakt hur mycket energi som kommer att kunna utvinnas. Som jämförelse kan nämnas att i en genomsnittskommun i Sverige som tidigare deponerade cirka 20 000 ton avfall per år, kan med företagets biogasteknik få ut så mycket energi att det motsvarar uppvärmningen av cirka hundra småhus.

När organiska hushållssopor bryts ner i en process där det inte finns syre bildas en rötgas som till största delen består av metan. Metangasen är brännbar, explosiv och har direkt inverkan på växthuseffekten om den läcker ut i atmosfären. Totalt beräknas det finnas cirka 50 000 avfallsanläggningar runt om i världen där denna nedbrytningsprocess pågår kontinuerligt.

Det Värmekollektor gör är att via ett rörsystem leda den metangas som avges från soporna fram till biogasanläggningen via ett teknikkoncept som utvecklats av företagets grundare Nils-Erik Engström som fortfarande är aktiv i företaget. I anläggningen kan omvandling ske till varmvatten för exempelvis fjärrvärme, men gasen kan också ledas till en gasturbin som framställer el. I den lösning som Värmekollektor utvecklat för Oujda kommer en gasmotor att ge en effekt på cirka 10 MW (megawatt) vilket motsvarar effekten från ca fem normalstora vindkraftverk.

Källa: Värmekollektor AB

Publicerad 9 november 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.