Värmeforskning | 5 feb 2015

Värmeförlustprojekt fick pengar

Professor Thomas Olofsson får 2,7 miljoner i bidrag av Energimyndigheten samt ett utrustningsanslag på 150 000 kronor från Kempestiftelserna för att utveckla en ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader. Projektet är treårigt.

– Det känns mycket glädjande att få detta anslag då utlysningen från programmet E2B2 ställer höga krav på vetenskaplig höjd, nytänkande och energirelevans, säger Thomas Olofsson, ledare av projektet och professor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

I hans forskargrupp har man sedan en tid bedrivit forskning som syftat till att göra mer noggranna analyser av byggnaders energiprestanda med hjälp av termografering.

– Anslaget från energimyndigheten skapar möjligheten att gå vidare och intensifiera det arbetet.

Projektet ska bidra till att utveckla en ny metod för att mäta värmeflödet på byggnaders ytterhölje, det så kallat klimatskalet. Den nya metoden ska med hjälp av värmekamera skapa bilddata som översätts till mer exakta mätvärden och som kan tillämpas för en hel fasad eller byggnad. Att kunna mäta energiprestandan för en byggnads klimatskal skulle innebära en betydande kvalitetsförbättring och bidra till energieffektiviseringsåtgärder.

I dag används ofta teoretiskt beräknade värden, det vill säga simuleringar, som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Fältmätningar blir i praktiken oftast allt för tidsödande och kostsamma, samtidigt som noggrannheten ofta blir relativt dålig.

– Våra mer noggranna och enklare fältmätningar är avsedda i befintlig bebyggelse för att avgöra behovet av energieffektiviserande åtgärder och i nyproduktion för kvalitetssäkring innan överlämnandet, säger Thomas Olofsson.

Projektet är ett av 12 projekt inom programmet ”E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning och drivs av IQS på uppdrag av Energimyndigheten. I utlysning 2 har 12 av 42 projektansökningar godkänts av Energimyndigheten. De tolv projekten delar på nära 30 miljoner kronor i finansiering.

 

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 5 februari 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.