Värmeåtervinning i stor skala

Stora dimensioner och låga hastigheter ska ge extra hög återvinning av värme från luften i batterierna på nya NKS.

Ventilationsaggregaten som ska serva det nya universitetssjukhuset i Solna med frisk och lagom tempererad luft finns i fläktrummen på taken och i de fyra huskropparnas källare. I fläktrummen högst upp i de minst 12 våningar höga husen finns frånluftsaggregaten. Tilluftsaggregaten, med kapaciteten åtta kubikmeter per sekund, står i källaren där uteluften kommer in via en separat kulvert. Tilluftsaggregaten är även försedda med frikylafunktion. Sammankopplingen av de olika luftbehandlingsaggregaten görs genom vätskekopplad värmeåtervinning.

Bra inneluft är förstås viktig på ett sjukhus, och värmeåtervinningen från luften har en central roll i energibesparingen.
– Om man ska spara energi så måste man ha effektiva luftbehandlingsaggregat. Våra är väldigt stora, eftersom vi vill att det ska krävas så lite energi som möjligt för att transportera runt luften. I stora aggregat och stora kanaler blir det låga hastigheter, säger Anders Wiklund, projekteringsansvarig hos Skanska.

Han berättar att roterande värmeväxlare varit uteslutna här, eftersom det inte får finnas någon återluft alls. I stället används batterikopplad värmeåtervinning med ett batteri i frånluften och ett i tilluften och ett cirkulerande glykolblandat medium emellan.
– Det vanliga är att batterier ger mellan 50 och 60 procent återvinning av värmen, men här har vi så stora batterier och låga hastigheter att vi hoppas komma upp i 80 procent, säger Anders Wiklund.

Eftersom luftmängderna i ett sjukhus varierar mycket över dygnet och veckodagarna anpassas också vätskeflödet i batteriåtervinningen, så att det hela tiden är optimerat mot luftflödet.
– Det är jätteviktigt att man gör så i ett sjukhus, annars uppnår man inte de här verkningsgraderna. Så det är vi jättestolta över! säger Anders Wiklund och får medhåll av Göran Dalaryd, handläggande konsult från Sweco och ÅF.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 24-25

 

FAKTA: Ventilation
Huvudsakligen styrs ventilationen av temperaturgivare eller en manuell forceringsknapp i vårdrummen. Men det finns även andra varianter, till exempel i konferensrum och andra lokaler med varierande personbelastning.

De allmänna luftbehandlingsaggregaten ska ha minst filterklass F8 i tilluften och F6 i frånluften. I lokaler som kräver högre renhetsgrad, exempelvis operationsrum, görs även efterfiltrering med Hepa-filter H14.

Tryckskillnader används i renhetsklassade utrymmen som isoleringsrum, saneringsrum och operationssalar. Tryckskillnaden är normalt mellan 10 och 15 Pascal.

 

FAKTA: Brandsäkerhet
Sprinkler i alla byggnader garanterar brandsäkerheten på NKS. Det finns vanligtvis en sprinklercentral per byggnad. Dessutom finns brandlarm, rökdetektorer och system för skumsläckning.

Skumanläggningen har en kapacitet på 65 liter per sekund med tre procents skuminblandning i vattnet. Efter att skummet använts tas det omhand i spillvattensystemet och förs till en speciell tank för vidare miljöanpassad hantering.

Hisschakten har brandgasventilering.

Helikopterplattan på det nya sjukhusets tak, med två landningsbanor, har skumsläckning.

MG

 

Publicerad 15 april 2014

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.