NNE | 26 maj 2014

Varierande om nära-noll-energi

Tio länder är klara med sin definition av nära-noll-energi-byggnad (nZEB på engelska). Definitionen varierar kraftigt mellan länderna. Det visar en sammanställning från branschorganisationen Rehva.

Kravet på energianvändning per kvadratmeter och år (primärenergi) varierar rejält mellan de nZEB-definitioner som finns att tillgå för närvarande – från tio länder. Energikravet kan vara allt från 20 till 270 kWh/kvm, år, där det lägsta värdet är för bostäder i Danmark och det högsta för sjukhus i Estland. Skillnaden i energikrav är stor även mellan länder i samma klimatzon.

Sammanställningen visar också att det är svårt att hitta jämförbara siffror. Till viss del kan variationen i definitionernas energikrav bero på vad som ingår.

I alla länder ingår värme och varmvatten, utom i Litauen som bara reglerar uppvärmning. På Cypern, i Frankrike, flamländska Belgien, Nederländerna, Estland och Lettland ingår även kyla och belysning i kraven för bostadshus. I sju av länderna ingår ventilation. För kontor, skolor, hotell, sjukhus och andra lokaler ser innehållet delvis annorlunda ut i de flesta länder.

– Tyvärr har de tio nu kända definitionerna inte någon konsekvent metodik, och vad värre är, tydligt olika ambitionsnivå. Vägledningen för medlemsländerna har inte varit tillräcklig, säger Jarek Kurnitski, professor vid Tallinns tekniska universitet och en av dem som arbetat med sammanställningen.

Forskarna som ställt samman nZEB-definitionerna konstaterar också att den framtagna europeiska metoden för kostnadsoptimering inte används i alla länder. Kanske är ländernas energiberäkningsmetoder för olika för att EU:s metod ska gå att implementera? spekulerar forskarna. I Nederländerna och Litauen är beräkningsmetoderna så annorlunda att de inte alls går att jämföra med övriga länder.

År 2019 och 2021 ska nya EU-krav för nära-noll-energianvändning i nybyggda hus börja gälla. Frågan är vilken effekt de nya reglerna kommer att få, om definitionerna varierar så mycket mellan olika länder?

– Jag förväntar mig att EU-kommissionen reagerar på den rådande situationen och utarbetar en vägledning, så att nZEB får samma ambitionsnivå i alla medlemsländer. Förhoppningsvis leder det till en harmonisering också, säger Jarek Kurnitski.

I Sverige, Finland, Tyskland och många andra länder pågår fortfarande arbetet med att ta fram definitioner för nära-noll-energihus.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2014 sidan 6

Fakta

  • Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ska medlemsländerna införa krav på nära-noll-energibyggnader (NNE) i sina byggregler
  • Varje land ska ta fram krav för NNE-hus utifrån vad EU föreskrivit i direktivet
  • Direktivet innehåller krav både på energieffektivitet och andel förnybara energikällor.

IL

Fakta NNE/nZEB

NNE
Publicerad 26 maj 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.