Energiåtervinning | 13 jul 2022

Vårdboendet där energi återvinns ur spillvattnet

Ecoclime har tecknat avtal om bolagets allra första leverans av ett system för att återvinna energi ur spillvatten vid ett vårdboende. Det ska under 2023 installeras vid Furillens vårdboende i Rydebeck i Skåne.

Vårdboendet där energi återvinns ur spillvattnet
Ecoclimes system för att återvinna energi ur spillvatten, Evertherm SEW, ska nu installeras för första gången i ett vårdboende. Bild: Ecoclime

Med Evertherm-systemet leds det varma spillvattnet från avloppsstammen, via en pumpgrop, till ackumulatortankar där det samlas upp. Värmeenergin i vattnet utvinns via en underhållsfri polymer värmeväxlare, utvecklad för tuffa förhållanden. När energin utvunnits spolas spillvattnet ut i avloppsstammen och har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet. Värmeenergin som återvunnits återförs tillbaka till fastigheten genom uppvärmning av varmvattnet och bostäderna.

Genom att installera systemet Evertherm SEW kan upp till 95 procent av den potentiella energin i spillvattnet återvinnas. Det ger för Furillens del en energibesparing på 139 MWh/år, samtidigt som CO2-avtrycket minskar med 16 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år.

Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm Reenergy System AB har nu tecknat avtal med JOBSAB AB om ett inomhussystem till ett vårdboende i Rydebeck. Det är det första vårdboendet där systemet används. Boendet omfattar 7 000 kvadratmeter, fördelat på fem våningsplan och 72 lägenheter. Installationen ska ske under 2023.

– Det är mycket roligt att få förtroendet att leverera Evertherm SEW till detta projekt! Detta är ett strategiskt viktigt projekt för oss ur många aspekter. Dels är det vårt första projekt där Evertherm SEW installeras i ett vårdboende, dels är det vårt första projekt i Helsingborgsområdet. Men framförallt är det vårt första projekt där vi är hundra procent produktleverantör, vilket helt ligger i linje med vår långsiktiga försäljningsstrategi. Genom att öka andelen produktleveranser stärks vår förmåga att leverera fler system till projekt runt om i hela landet, säger Christoffer Eklund, försäljningschef Ecoclime Group AB.

Källa: Ecoclime

Publicerad 13 juli 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.