KRÖNIKA | 14 okt 2021

Var ärlig och seriös i hållbarhetsarbetet

Var ärlig och seriös i hållbarhetsarbetet

Frasen ”follow the money” används i undersökande journalistik för att påtala att sakförhållanden kan avslöjas genom att följa ekonomiska transaktioner. Om vi följer de stora investerarnas pengar för att se vilka branscher och företag som kommer att växa framöver syns idag en tydlig hållbarhetstrend, menar Anna Joelsson.

Flödet av pengar i Europa styrs om eftersom ”hållbart” numer förknippas med låg risk. När hållbara investeringar uppstod fanns det en föreställning om att man fick välja mellan hållbarhet och avkastning. Idag skapar hållbarhet lönsamhet, attraherar arbetskraft och stärker varumärke. Det är en risk att inte uppfattas som hållbar och Företagarnas vd säger att hållbarhetsarbete kommer bli ett allt viktigare konkurrensverktyg.

Använd sunt förnuft för att jobba med ESG så visar pengarnas väg att de ekonomiska incitamenten snart är här och att pengarna kommer att följa dig.

Fondindustrin har svarat mot det ökade intresset för hållbara investeringar och följer vi pengarna ser vi att det under 2020 lanserades 505 nya hållbarhetsfonder i Europa som nu söker hållbara företag att inkludera i sina portföljer. Och det är stora summor som ska investeras

Europeiska investeringsbanken (EIB) har som mål att stötta klimatsmarta investeringar med 1 000 miljarder euro från 2021 till 2030. Stora fondförvaltare som Black Rock har meddelat att de vill göra hållbara investeringar av de 7 000 miljarder dollar som de förvaltar. När dessa summor styrs om får det såklart effekt. För att kunna navigera i vilka investeringar som är hållbara och inte tittar de på företagens ESG-arbete. ESG står för environmental, social och governance och talar om hur bolagen jobbar med miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Det finns inte entydiga ESG-krav att bocka av på någon lista, utan det är upp till företagen själva att beskriva sitt ESG-arbete. Men snart kommer pengarna även att följa EU:s taxonomi. Det är ett mer uppstyrt regelverk som anger exakt vilka investeringar som anses bidra till några av EU:s klimat- och miljömål och som därmed får kallas hållbara.

De stora bolagen är skyldiga att redovisa hur väl de uppfyller EU-taxonomin och följer vi pengarna ser vi att dessa bolag är i full fart med att se till att de är fortsatt intressanta för investerare. Stora fastighetsägare i Sverige har höga klimatmål, många med ambition om att vara klimatneutrala i hela värdekedjan år 2030. Följer vi pengarna längs den värdekedjan finner vi att entreprenörer och konsulter nu sätter hållbarhetsmål för att vara relevanta för beställarna, och det senaste året ser vi att även deras leverantörer i sin tur måste hänga efter.

Sist kommer småföretagen och endast fyra av tio småföretag har en hållbarhetsplan. En färsk undersökning från Sifo visar att de tycker att det behövs enklare och tydligare regler, bättre upphandlingar och ekonomiska incitament. En del menar också att hållbarhet och ESG behöver definieras tydligare med ännu fler mätetal och precisare checklistor. Men jag menar att det inte behövs.

Var öppen, ärlig och seriös i ditt hållbarhetsarbete och använd sunt förnuft för att jobba med ESG så visar pengarnas väg att de ekonomiska incitamenten snart är här och att pengarna kommer att följa dig.

Anna Joelsson
Gruppchef, Hållbar fastighetsutveckling, Sweco

Publicerad 14 oktober 2021

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.