utvärdering | 5 sep 2022

Boverket ska genomföra utvärdering med fokus på energiprestanda

Under 2022 ska en första kontrollstation i syfte att utvärdera att byggreglerna bidrar till teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggnader genomföras. Därefter vill regeringen att kontroller görs var tredje år.

Boverket ska genomföra utvärdering med fokus på energiprestanda
Var tredje år ska en kontrollstation säkerställa att byggreglerna bidrar till fossilfria uppvärmnings- och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i uppvärmningen som beaktar effektutmaningen i energisystemet. Foto: Pixabay

Enligt EU ska alla medlemsländer beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda och rapportera dessa till kommissionen vart femte år. Sveriges regering vill att dessa utvärderingar ska göras oftare och föreslår var tredje år.

Regeringen har därför gett Boverket i uppdrag att i dialog med Energimyndigheten genomföra en kontrollstation under 2022 och därefter löpande med tre års intervall. Kontrollstationen ska säkerställa att  byggreglerna bidrar till fossilfria uppvärmnings- och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i uppvärmningen som beaktar effektutmaningen i energisystemet.

– Energieffektivisering är ett väldigt viktigt redskap för att bemöta de höga elpriser som sannolikt kommer råda både på kort och på lång sikt. Det kan också bidra till minskad klimatpåverkan. Vi behöver därför med täta intervaller utreda att byggreglerna bidrar till energieffektiva byggnader med hållbara uppvärmningssystem, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

I Boverkets uppdrag ingår att :

  • uppdatera och redovisa de data som behövs för att beräkna kostnadsoptimala nivåer för energiprestandakraven i Boverkets byggregler,
  • utreda och vid behov ändra viktningsfaktorerna för olika energibärare i Boverkets byggregler för att uppnå teknikneutralitet och kostnadsoptimala nivåer.

Boverket kan även inom ramen för kontrollstationen redogöra för behov av andra lämpliga åtgärder, styrmedel eller utvecklingsområden för att minska byggnaders effektbehov och därmed minska effektutmaningen i energisystemet.

Källa: Regeringen

Publicerad 5 september 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.