Fjärrvärme | 14 jun 2023

Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen minskar

Fjärrvärmens totala utsläpp av klimatgaser minskade med 0,22 miljoner ton under 2022. Det visar statistik från Energiföretagen Sverige idag.

Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen minskar
Utsläppen från svensk fjärrvärmeproduktion har fortsatt att minska, enligt nya siffror från Energiföretagen som presenteras idag. Foto: Sara Södergård/Alvesta Energi

2022 var ett varmare år än 2021 vilket ledde till minskad efterfrågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade från 51,9 TWh 2021 till 48,3 TWh 2022.

Trots mycket höga elpriser minskade även elproduktionen i kraftvärmeverk med drygt 0,3 TWh jämfört med 2021, vilket delvis berodde på ett ansträngt läge vad gällde tillgången på biobränslen och avfall.

139 fjärrvärmenät levererade fossilbränslefri fjärrvärme och ytterligare 92 nät hade mindre än 0,1 procent fossila bränslen i sin produktion. De sammanlagda utsläppen av klimatgaser från produktion av fjärrvärme minskade med 0,22 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2021 vilket beror på de minskade leveranserna av fjärrvärme och att andelen fossila bränslen minskade från 2,1 procent 2021 till 1,9 procent 2022.

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme. Allt fler hetvattenpannor (enbart värmeproduktion), producerar el med hjälp av ORC-teknik som omvandlar värme till el. Och på många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk, rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme som tas ut med hjälp av rökgaskondensering.

Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av värmepumpar. Under 2022 kom cirka 25 procent av den tillförda energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav användningen av industriell restvärme var 4,7 TWh.

 

Publicerad 14 juni 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.