Utredning sinkar energisnåla blandare

En ny märkning skulle kunna hjälpa konsumenterna att enklare välja energisnåla blandare för kök, tvättställ och duschar. Energimyndigheten föreslås hantera certifieringen för märkningen, men det kan verka konkurrenshämmande enligt EU.

– Det har stört tidsplanen för implementeringen, eftersom laboratorierna inte vågar testa utrustningen förrän det finns tydliga regler klara för märkningen, säger Kjell-Åke Henriksson, energi- och installationsansvarig på JM.
Under de senaste två åren har JM och flera andra företag arbetat tillsammans med svenska standardiseringsinstitutet SIS för att ta fram nya standarder för klassning av tappvattenarmaturer. Den ena av två standarder blev klar i början av året och reglerar blandare för tvättställ och kök. En andra standard för klassning av duscharmaturer blir klar till årsskiftet.

Minskad förbrukning
Många tillverkare och användare är positiva till de nya standarderna, som kan hjälpa till att minska både energi- och vattenanvändningen. JM tror att det går att minska varmvattenförbrukningen med mellan 10 och 15 procent med hjälp av energisnåla armaturer. Vid ett försök med byte av blandare i 65 lägenheter i Göteborg, som utfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut år 2000, minskade förbrukningen av varmvatten med 28 procent.
Tanken är att standarderna ska åtföljas av en ny energimärkning för blandare. Märkningen har dock stött på patrull, eftersom Energimyndigheten är föreslagen som certifieringsorgan. EU-lagstiftningen gillar inte att myndigheter hanterar certifieringar som styr marknaden. Därför utreds nu den nya märkningen av Kommerskollegium, som på regeringens uppdrag ska verka för en fri och öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Hoppas på mars
I skrivande stund finns ingen uppgift om när utredningen ska vara klar, och heller inte hur stor chansen är att Energimyndigheten kan godkännas som certifieringsorgan. Men Åsa Wahlström, konsult hos företaget CIT Energy Management, är optimistisk.
– Hindren ska vara undanröjda nu. Det går bra att Energimyndigheten hanterar energimärkning av fönster, så det borde gå bra även för vattenarmaturer, säger hon.
Både Åsa Wahlström och Kjell-Åke Henriksson sitter med i den kommitté som arbetat med att ta fram de svenska standarderna. Deras förhoppning är att arbetet ska kunna presenteras under Energimyndighetens konferens Energiutblick i Göteborg i mars. Standarderna är klara, men reglerar bara hur mätningarna av armaturerna ska göras. Gränsvärden för energi- och vattenanvändning med mera ska regleras genom märkningen. Utan den blir därför arbetet en aning tandlöst.
– Standard och märkning bör lanseras samtidigt för att få rätt effekt, säger Gustaf Edström, projektledare hos SIS.

Till nytta för alla
Detta sinkas nu alltså av utredningen hos Kommerskollegium. Men varför är det då så viktigt att just Energimyndigheten tar hand om certifieringen? Kan inte någon annan organisation göra det?
– Det finns ju flera på förslag, men ingen har räckt upp handen och visat intresse, säger Kjell-Åke Henriksson.
– Vi vill helst att det ska vara Energimyndigheten, eftersom det ger bra status åt märkningen, säger Åsa Wahlström.
De inblandade är övertygade om att den nya märkningen kan bli betydelsefull både för små och stora användare. Även mindre fastighetsägare kan till exempel ställas inför kommunala krav att se över sin användning av energi och vatten. Det kan också vara ett sätt att spara pengar.
– Tänk på alla armaturer i skolor, idrottshallar med mera! Hur mycket pengar ger inte det? säger Kjell-Åke Henriksson.

Definition saknas
Det går förstås redan i dag att köpa energisnåla vattenarmaturer om man vill. Problemet är att få reda på vilka blandare som verkligen är bra.
– Det finns många kommuner som kräver att “snålspolande blandare” ska användas, men det finns ingen definition av vad det är.
Medlemmarna i standardkommittén arbetar nu vidare med att försöka få EU att vilja skapa en europeisk standard för energimärkning av blandare.
– Det är lätt att säga att ”min blandare är energieffektiv”, men det måste också finnas en enhetlig mätmetod för att visa det. Det finns många italienska kranar i svenska hem, så intresset är europeiskt och även globalt, säger Gustaf Edström.

Av Marie Granmar, Energi & Miljö nr 12/2010 sid 6-7

  • Fakta Ny energimärkning för blandare
    Svenska standardiseringsinstitutet SIS arbetar sedan 2008 med att ta fram standarder för klassning av tappvattenarmaturer i kök, tvättställ och dusch. I februari blev standarden”Sanitetsarmatur – metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställ och köksblandare” klar. Vid årsskiftet ska nästa standard ”Sanitetsarmatur – metod för att bestämma energieffektivitet hos termostatblandare med dusch” vara klar.Meningen är att standarderna ska åtföljas av en energimärkning med bokstavsklasser av typ A, B, C. Energimyndigheten är föreslagen som certifieringsorgan, men beslutet om det kan inte fattas förrän en utredning om konkurrensneutralitet är klar.
Publicerad 19 december 2010

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.