UTREDNING | 16 okt 2018

Utredning om energieffektivisering

I utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el. Utredningen har gjorts på uppdrag av regeringen.

– Energisektorn i hela världen förändras i snabb takt mot att bli allt mer decentraliserad. För att Sverige ska fortsätta leda utvecklingen och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer behöver vi underlätta för hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer att producera och lagra förnybar el och energieffektivisera. Jag ser fram emot att titta närmare på utredarens förslag, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Utredningen lämnar många förslag till förändringar. Bland förslagen finns ett system med kvotplikt, så kallade vita certifikat, för minskad effektbelastning genom investeringar i eleffektiviserande åtgärder och ett särskilt energirotavdrag, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett skatteavdrag.

Utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har letts av Lise Nordin och tillsattes av regeringen i juni 2017. Utredningen är ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen mellan de fem riksdagspartierna S, M, MP, C och KD.

Publicerad 16 oktober 2018

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.