UTREDNING | 16 okt 2018

Utredning om energieffektivisering

I utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el. Utredningen har gjorts på uppdrag av regeringen.

– Energisektorn i hela världen förändras i snabb takt mot att bli allt mer decentraliserad. För att Sverige ska fortsätta leda utvecklingen och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer behöver vi underlätta för hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer att producera och lagra förnybar el och energieffektivisera. Jag ser fram emot att titta närmare på utredarens förslag, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Utredningen lämnar många förslag till förändringar. Bland förslagen finns ett system med kvotplikt, så kallade vita certifikat, för minskad effektbelastning genom investeringar i eleffektiviserande åtgärder och ett särskilt energirotavdrag, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett skatteavdrag.

Utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har letts av Lise Nordin och tillsattes av regeringen i juni 2017. Utredningen är ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen mellan de fem riksdagspartierna S, M, MP, C och KD.

Publicerad 16 oktober 2018

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.