Utökat stöd för solvärmeinvesteringar

Utökat stöd för solvärmeinvesteringar Från och med årsskiftet ges stöd till alla installationer av solvärme oavsett var dessa installeras.

Detta gäller den som investerar i solvärme, t.ex. i bostadshus, i bad- och campinganläggningar eller vid industriella processer.

Kraven är att:

• Installationsarbetena har påbörjats tidigast den 1 januari 2009.

• Solvärmeanordningen är glasad och har vätska som värmebärare.

• Solfångaren uppfyller vissa kvalitetskrav.

• Solfångarens årliga värmeutbyte är beräknat på visst sätt.Stödets storlek är beroende av solfångarens årliga värmeutbyte. Stöd lämnas i princip med 2 kronor och 50 öre för varje kilowattimme per år som solfångaren producerar.

Stödets storlek är begränsat uppåt till maximalt 7 500 kr per lägenhet i småhus eller maximalt 3 miljoner kr per projekt. Stödet är rambegränsat och kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker. En lista på solfångare som uppfyller dessa krav finns på SP:s webbplats, www.sp.se.

Med företag förstås i detta sammanhang; varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte.

Mer information på Boverkets hemsida, www.boverket.se

Källa: Boverket

Publicerad 16 februari 2009

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.