projekt | 3 mar

Utmanande med verkstad och kontor i ett

Zeppelin Sverige AB bygger nytt huvudkontor vid Landvetter i Göteborg. Företaget säljer och hyr ut entreprenadmaskiner från Caterpillar och har behov av både kontorsplatser och verkstad i en och samma byggnad – något som är utmanande ur energianvändningssynpunkt.

Utmanande med verkstad och kontor i ett
Byggnationen påbörjades hösten 2022 och Zeppelins nya huvudkontor väntas stå klart för inflyttning våren 2024.

För att samla hela sin verksamhet på ett ställe bygger Zeppelin Sverige nu ett nytt huvudkontor vid Landvetter flygplats. Den nya anläggningen byggs som en totalentreprenad av GBJ Bygg. Wikström AB har anlitats som energiexpert och samordnare i samband med förfrågningsunderlag och projektering. Byggnaden kommer att bestå av 150 arbetsplatser, lager samt en multifunktionell serviceanläggning fördelade på en sammanlagd yta på cirka 9 000 kvadratmeter.

Zeppelin säljer och hyr ut entreprenadmaskiner från Caterpillar i Sverige. Foto: Caterpillar

Att de tänkta verksamheterna skiljer sig åt i fastigheten är en utmaning när det gäller att hitta rätt nivå för att uppnå kraven för energianvändningen i fastigheten. Kontorslokalerna ska ha fönster som släpper in tillräckligt med ljus utan att värmelasten blir för stor. I verkstadslokalen var problemet det omvända. Där var portarna tänkta att ha stora glasytor, något som fick omprövas då de riskerade att öka energianvändningen och samtidigt kunde innebära en arbetsmiljörisk.

– Kombinationen av glas och stora maskiner fick oss att tänka om, säger Anna McLarren, fastighetschef och projektägare på Zeppelin, men främst på grund av energieffektivitet. Vi har haft en bra dialog och finjusterat detaljerna tillsammans för att få en bra balans.

Fastigheten kommer att vara miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use och Wikströms roll har bestått i att hitta rätt nivå för att uppnå kraven för energianvändningen. Baserat på resultaten från beräkningarna har Wikström AB också deltagit i diskussionerna kring solskydd, fönsterstorlek och möblering för att få mesta möjliga dagsljus i lokalerna.

Byggnaden har stora ytor och framförallt i verkstadsdelen med högt i tak hade vi stora luftvolymer att ta hänsyn till

Fredrik Hultman på Wikström AB gjorde en beräkningsmodell baserad på en kravmatris och den har sedan använts under projekteringstiden för att ge svar på hur energiåtgången påverkas utifrån olika scenarion.

– Byggnaden har stora ytor och framförallt i verkstadsdelen med högt i tak hade vi stora luftvolymer att ta hänsyn till, säger Fredrik.

Redan när projektet inleddes var energifrågan viktig, men med utvecklingen under andra halvåret 2022 har den blivit ännu viktigare. Att kunna diskutera olika möjligheter med Henrik Quicklund och Wikström som bollplank har inneburit besparingar och varit mycket värdefullt, tycker hon. Valen de gör nu medför olika konsekvenser vad gäller framtida drift och skötsel.

– Vi vill få en så bra inomhusmiljö som möjligt, lagom varmt och ljust, och samtidigt uppnå certifieringskraven. Att ha deras metod som underlag har underlättat besluten och all information vi kan få i förväg är ju betydelsefull, säger Anna McLarren.

Zeppelins nya huvudkontor kommer att vara kopplat till Swedavias fjärrvärme men fastigheten kommer också att förberedas för solceller. I dagsläget innebär närheten till flygplatsen att de är förbjudna, men om reglerna förändras vill de vara beredda även för detta.

– För mig som projektledare har det varit ovärderligt att kunna analysera olika frågor tillsammans med Fredrik och Henrik utifrån deras olika kompetenser, samarbetet har varit lösningsorienterat och präglats av högt i tak, fortsätter Anna McLarren.

Källa: Wikström

Publicerad 3 mars 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.