Värmepumpar | 2 okt

Urstark framtidstro för värmepumpsmarknaden

Efterfrågan på värmepumpar är fortsatt mycket stark och kommer att fortsätta så under de närmaste tre åren. Det visar Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument.

Urstark framtidstro för värmepumpsmarknaden
Efterfrågan på värmepumpar är fortsatt hög och värmpeumpsförsäljare och installatörer tror på en urstark framtid, enligt en enkätundersökning från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Foto: Shutterstock

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar är fortsatt mycket stark, även om den sjunkit något i år jämfört med förra året, från 93 procent med positiv syn förra året till 85 procent i år.  Synen på hur man tror efterfrågan blir de närmaste tre åren är urstark, 96 procent med positiv syn förra året – 92 procent i år.

Undersökningen visar också att ett stort antal av installationerna som gjorts under 2022 har ersatt direktverkande el. Ungefär 3 av 10 installationer har varit utbyte av en äldre värmepump.

Priserna har ökat för de flesta värmepumpstyper. Störst är prisökningen på luft-vattenvärmepumpar med 19 procent. För bergvärme och jordvärme ökade priset för en totalentreprenad med runt 17 procent. Frånluftsvärmepumpar har stigit 14 procent.

Kostnaderna för entreprenaden att borra energibrunnar har ökat då bränslepriserna har ökat, många kunder väljer att borra djupare för att kunna dimensionera värmepumpen att täcka hela energibehovet utan tillsats av spetsvärme via elpatron, enligt Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

För luft-luftvärmepumpar ser man mer en kontinuerlig prishöjning som pågått sedan 2018.  För 2023 låg prisökningen på cirka sex procent.

Dominerande köldmedium i luft-vatten och luft-luft är R32, frånluft är jämnt fördelat mellan R134A och R290.

Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Publicerad 2 oktober 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.