TUNNELBYGGE | 18 nov 2014

Uppdrag i underjorden

En av Stockholms största byggarbetsplatser finns under jord. Nu pågår installationerna för fullt i Citybanan, som ska invigas 2017.

Färden ner i nya Citybanans tunnelsystem börjar vid en blå byggbod strax nedanför Klarabergsviadukten i Stockholm. Efter en kort promenad längs järnvägsspåren hakar vi på en grupp anläggningsarbetare och kliver på en liten buss som tar oss in i tunneln. Snart lämnar vi dagsljuset bakom oss. Utanför bussfönstret blinkar lampor förbi och avslöjar rader av kablar upphängda på tunnelväggarna.
– Jag har varit med om en del tunnelarbeten, men det här går inte att jämföra med dem. Vanligtvis bygger vi bara en tunnel som man ska transportera sig igenom, men här bygger vi också stationer under mark, säger Bert Paulström, byggledare ventilation från Trafikverket.

Att ventilera en tunnel är en sak. Att ventilera en anläggning mellan 10 och 45 meter under jord med perronger och mellanplan där tusentals människor kommer att röra sig dagligen är något annat. En hel del arbete återstår innan de nya pendeltågstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan öppnar år 2017. Men projektet ligger bra till i tidplanen och mycket är redan på plats.

Vårt första stopp i tunneln vid Stockholm City blir i ett av de två fläktrum som ska fördela friskluft över de två plattformarna med totalt fyra spår (två norrgående och två södergående). I fläktrummet finns två stora axialfläktar med ljuddämpare på både sug- och trycksidan.

Varje fläkt kan tillföra 20 kubikmeter luft per sekund till plattformarna, som när bygget är klart kommer att ha tätt undertak och glasväggar mellan perrongen och tågen. Att det finns två fläktar innebär hög tillgänglighet och att underhåll och service kan ske medan ventilationen är i drift. Luftflödet styrs av koldioxid- och temperaturgivare på perrongerna och mellanplanen.
– Ventilationen som vi bygger är ett konventionellt till-/frånluftssystem, men i stor dimension. T-banan ventileras via sina egna tunnlar, berättar Richard Agmund, biträdande projekteringsledare och installationssamordnare hos Trafikverket.

Marie Granmar, Energi & Miljö 11/2014 sidan 24

Detta är en kortad version. Läs hela reportaget i Energi & Miljös digitala utgåva (exklusivt för prenumeranter och medlemmar i EMTF).

 

FAKTA

Fakta Citybanan

  • Den sex kilometer långa tågtunneln under Stockholm, som började byggas år 2009, löper från Södermalm till Solna i norr.
  • Alla pendeltåg som nu går via Stockholms central ska i stället åka på Citybanan, när den öppnas år 2017.
  • Total kostnad för bygget är 16,8 miljarder kronor och bekostas av Trafikverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Mälardals- och Östgötaregionerna.

 

Fakta Över 60 fläktar

  • Totalt finns 61 impulsfläktar i spår- och servicetunnlarna. De flesta har effekt mellan 11 och 22 kilowatt.
  • 18 av fläktarna är för brandventilation och har effekt mellan 22 och 37 kilowatt. Alla fläktar är frekvensstyrda.
Publicerad 18 november 2014

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.