Ventilation | 1 nov 2022

Uppdaterad information kring storköksventilation

Den som ska bygga om eller bygga nytt storkök kan ha nytta av skriften och webbsidan imkanal.se, som är framtagna i samarbete mellan en rad olika företag och branschorganisationer. Nyligen presenterades en ny utgåva.

Uppdaterad information kring storköksventilation
Imkanal 2022 har uppdaterats med ny information kring storköksventilation.

Konceptet med imkanal.se är ett branschgemensamt projekt vilket i grunden togs fram av Plåt & Ventföretagen, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc och Fluetec.

Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen. Foto: Plåt & Ventföretagen

Bakgrunden till projektet är att det inom branschen fanns många olika uppfattningar om hur imkanaler skulle vara beskaffade. Detta ledde till osäkerhet för alla inblandade parter, både för projektörer och entreprenörer, men inte minst för byggherrar och brukare som inte visste vilka kvalitetskrav de skulle ställa.

Eftersom reglerna upplevdes som svårtolkade hade det runt om i Sverige utvecklats olika tolkningspraxis. Därför tog ventilationsbranschen tillsammans med organisationer och myndigheter fram gemensamma rekommendationer för imkanaler, där den första publicerades sommaren 2010.

Nu har informationen på sajten och i skriften Imkanal 2022 uppdaterats.

– De viktigaste skillnaderna i skriften är att den nu rekommenderar sköljtäta kanaler även i klass 2B, det vill säga även om man har en ozon- och UV-ljusanläggning. Erfarenheter har visat att över tid så har flera sådana anläggningar inte fungerat på avsett vis. I stället har fett i stor mängd samlats i kanalerna. Dessa kanaler måste därför kunna rengöras med våt metod, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

Förutom själva imkanalskriften finns det nu på webbplatsen avsnitt som berör arbetsmiljö, återvinning, ozon/UV-ljus, rengöring och rensluckor, service- och skötselinstruktioner och en hel del annat som är viktigt att ha kunskap om.

– Det är avgörande att det finns tydliga instruktioner i kök och fläktrum om vad som gäller i anläggningen och när eventuella åtgärder ska vidtas för att undvika olyckor, säger Annika Brännmark.

Fakta

Vad är en imkanal?

Imkanal kallas en ventilationskanal som ska föra bort luft från ett utrymme för matlagning. Ventilation i kök ska utformas så att det finns god uppfångningsförmåga vid matlagningsplatsen. Kanaler ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning.

Källa: Plåt & Ventföretagen

Publicerad 1 november 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.