VA | 18 mar 2021

Umia Ystad moderniserar Klagshamns reningsverk i Malmö

Umia Ystad moderniserar Klagshamns reningsverk i Malmö
Moderniseringen av Klagshamnsverket har påbörjats. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad.

Klagshamns avloppsreningsverk strax utanför Malmö tar in runt 15 000 liter vatten i minuten och servar närmare 100 000 personer. Det togs i drift 1974, så utrustningen är både sliten och i behov av uppgradering.

Umia Ystad är huvudentreprenör och leder arbetet med etapp 2 av den omfattande moderniseringen som inleddes i början av 2021 och beräknas pågå i fyra år.

Syftet är bl.a. att kunna nyttogöra den rötgas som produceras på ett effektivare sätt, så att anläggningen kan bli självförsörjande på värme och el.

– Projekteringsarbetet är redan igång och det krävs en mycket noggrann planering eftersom arbetet genomförs medan anläggningen är i drift. Det är den stora utmaningen, säger Patrick Liljedahl, projektingenjör på VA SYD, kommunförbundet som ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma.

– Vi har mycket stort förtroende för Umia, som även arbetade med etapp 1. De lägger fokus på projekteringen och det förberedande arbetet, så att den dagliga driften inte påverkas. De har också den erfarenhet som krävs för att projektleda ett så här omfattande renoveringsarbete, säger Patrick Liljedahl.

Etapp 1 var klar 2016 och innebar främst en renovering av el- och styrsystem i de östra delarna av Klagshamsverket. Etapp 2 tar ett betydligt mer omfattande grepp, där gammal el-/styrutrustning ska bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.

– Vi bygger ett helt nytt värmesystem som drivs av den biogas som rötas fram från slammet. Det är den stora restprodukten när avloppsvattnet renas, som kommer att tas tillvara betydligt effektivare än idag. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på både el och värme, förklarar Patrick Liljedahl.

– Detta är ett mer komplext uppdrag än etapp 1, säger Martin Lejon, projektledare på Umia Ystad. Till stora delar liknar det här ett nybygge, men samtidigt pågår normal drift hela tiden.

– Det känns bra att vi kan jobba så nära uppdragsgivaren och att de inser vikten av att lägga tid på projekteringen. Det här uppdraget kräver informationsutbyte och tydlighet. Vi lägger mycket kraft på projektering och planering, för att vara säkra på alla funktioner när vi parallellt lyfter bort det gamla och kopplar igång den moderna utrustningen, säger Martin Lejon.

Det finns fyra huvudskäl till att den närmare 50 år gamla anläggningen behöver renoveras:

  • Kritisk utrustning är föråldrad, det är brist på reservdelar och kompetens
  • Öka verkningsgraden genom effektivare användning av gas/energi
  • Ökad krisberedskap, dvs säkra driften vid strömavbrott genom att generera egen elkraft
  • Framtidssäkra anläggningen för att kunna ansluta fler användare

Hela etapp 2 vid Klagshamns avloppsreningsverk beräknas vara klart någon gång under 2025.

 

Källa: Umia

Publicerad 18 mars 2021

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.