Tydligare krav på imkanaler i fet miljö

Nya brandtester av olika material i imkanaler visar att inga av de material som används i dag klarar de brandkrav som gäller. I restaurangmiljö är det i princip endast kanaler av rostfritt stål som gäller fortsättningsvis enligt nya klarläggande rekommendationer från branschen.

– Egentligen är kraven på imkanalerna som nu finns i BBR tillräckliga men de tolkas väldigt olika. Vi har haft och har väldigt olika syn på hur imkanalerna ska se ut. Vi har heller inte haft tillräckliga kunskaper om hur olika material verkligen klarar brand. Därför har vi genomfört ett antal brandtester och utarbetat branschrekommendationer som förhoppningsvis ska klargöra för beställare vad som bör gälla, säger Petri Tuomela, teknisk konsulent på Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, SSR.
Han är navet i ett utvecklingsarbete som har pågått ända sedan 2006 och som nu har resulterat i tydliga branschrekommendationer. I arbetet har ett tiotal organisationer och företag deltagit.
När arbetet började 2006 gällde frågeställningarna egentligen vilka tätningsmassor som klarar vätsketäthet. Två år senare brandtestades ett tiotal kanaler i tester som motsvarade normal rumsbrand (upp till 600 o C). De testerna visade att kanalerna klarar brandgastransport från en brand i restaurang.
–  Kanalerna höll någorlunda i de testerna, men vissa fick sprickor och hål viket inte är acceptabelt, säger  Annika Brännmark på Plåtslageriernas Riksförbund.
Men testerna undersökte inte om en fettbrand inuti respektive kanal klarades. När en ny ISO-standard för test av imkanaler kom hösten 2009 gjordes därför nya brandtester i januari 2010. Kanaler i tre vanliga material testades: svartplåt, gejdskarvade (”gejd” är en slags skena som man trär över plåtfalsen på två kanaldelar som ska sammanfogas) och spiralfalsade (spiro) i tunnplåt.
Den här gången gjordes testerna med en temperatur och effekt som motsvarar energiutvecklingen från brinnande fett. Fett har ett energiinnehåll på 10 kW/kg. Det är dubbelt så högt som pellets har och det visade sig ge snabb brandutveckling.

Rostfritt inte dyrare
Testerna gjordes så att kanalerna först värmdes upp till 240 o C under fyra timmar för att sedan höjas till 1095 o C under 30 minuter.
– De flesta imkanalerna är byggda i svartplåt eller olika galvade material. Våra nya tester visade att inget av dem motstår brand i fet miljö. Det blev bara småsmulor kvar. Resultaten visar att så fort det handlar om fett i kanaler bör man gå upp till rostfritt, säger Annika Brännström.
Rostfritt stål kan vara upp till fem gånger dyrare än spirokanaler och ungefär dubbelt så dyrt som svartplåt de vanligaste kanalmaterialen i dag. Petri Tuomela tror dock inte att den totala kostnadsökningen behöver bli så stor:
– Nej, det är montaget, inte materialet som står för den största kostnadsandelen. Med rostfritt kan man sannolikt dessutom gå ned i tjocklek så jag tror inte på allt för stor kostnadsökning.
Sverige har hittills varit förskonad från katastrofala imkanalbränder. Men det har förekommit några allvarliga bränder. Kista Galleria blev 2006 utsatt för en brand i en kolgrill som kunde ha blivit mycket allvarlig. I Hägersten gick en imkanal av och branden spreds vidare. Antalet imkanalbränder har ökat de senaste åren.

Tillbud utomlands
Utomlands har det varit värre. Flygplatsen Heathrow i London har varit utsatt. I Paraguay dog 400 personer och 300 skadades i samband med en kanalbrand. I USA uppskattas imbränder kosta mellan 700 och 800 miljoner dollar per år.
På Boverket välkomnas branschens rekommendationer:
–  Vi skriver funktionskrav och därmed kan det finnas många sätt att uppfylla kraven. Våra regler ska inte hindra teknisk utveckling eller speciella produkter. Alla lösningar och produkter som uppfyller funktionskraven är okej, säger Staffan Abrahamsson, brandingenjör på Boverket och fortsätter:
– Det är bra att branschen har gått samman, gjort prov och kommer med en branschrekommendation som pekar på praktiska lösningar och utföranden.
På Boverket pågår revidering av brandavsnittet i byggreglerna  För imkanaler innebär det tydligare krav och en hänvisning till den nya standarden ISO 6944-2:2009. De nya BBR-reglerna väntas börja gälla hösten 2011 efter sedvanliga remissomgångar inom EU.

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö nr 8/2010 sid 34

 • De nya kraven
  I den nya branschrekommendationen införs nu tre klasser som ledning:
  Klass 1 gäller sotbrandsbeständiga imkanaler för all typ av matlagning
  Klass 2 omfattar brandgasbeständiga imkanaler för storkök där livsmedelshanteringen i sig leder till ringa brännbara beläggningar inuti imkanalen
  Klass 3 gäller brandgasbeständiga imkanaler för matlagning på hushållsspisar.
  Materialvalet för platsbyggda imkanaler i klass 1 rekommenderas vara enbart rostfritt stål. Material till platsbyggda imkanaler för klass 2 och 3 kan vara rostfritt stål, svartplåt eller varmförzinkad plåt. När det gäller prefabricerade imkanaler i alla tre klasserna ska det vara material som har klarat provning enligt den nya standarden ISO 6944-2:2009
 • Tio organisationer bakom rekommendationerna
  Branschrekommendationerna är utarbetade av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Plåtslageriernas Riksförbund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct och Svensk Ventilation. Brandkonsulten AB, Boverket och Arbetsmiljöverket har lämnat synpunkter på branschrekommendationen.
Publicerad 1 september 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.