FÖRVÄRMNING | 25 okt 2016

Tveksam lönsamhet med förvärmd ventilationsluft

Avsikten med HSB FTX är att den ska ge en energieffektiv avfrostning. Men när Örebrobostäder jämförde HSB FTX med konventionell FTX kunde man inte se någon ökad lönsamhet.

 

Text Björn Åslund

 

Tanken med HSB FTX är att slippa installera eftervärmningsbatteri och även kunna minska behovet av tillförd värmeenergi för avfrostning av värmeåtervinningsbatteriet. I HSB FTX sker i stället en kontinuerlig avfrostning med hjälp av markvärme utan värmepump från djupa borrhål. Vätska cirkulerar i hålen och får avge värmen i ett värmebatteri placerat innan värmeväxlaren i FTX-aggregatet.

 

Systemet har tidigare utvärderats av Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerfamiljsfastigheter, Bebo, i ett nybyggt hus i Nacka. Där drog man slutsatsen att funktionen var god och att den sparar energi och reducerar spetseffekt från fjärrvärmen.

 

Örebrobostäder, Öbo, har provat HSB FTX i ett annat upplägg. I området Vivalla, med hus ur miljonprogrammet, har i samband med renovering HSB FTX installerats i ett bostadshus med tolv lägenheter. Konventionell FTX har installerats i ett jämförbart, likadant hus.

 

Försöket har nu utvärderats av Skanska Teknik som fått finansiellt stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

 

Utvärderingen i Örebro visar att HSB FTX inte levt upp till förväntningarna vad gäller energi och ekonomi, berättar Johnny Andersson, projektledare vid Öbo.

– Den visar att HSB FTX kostar mer än den smakar, säger han.

 

Stora installationskostnader anses som en förklaring till svårigheten att få ihop ekonomin. Men Johnny Andersson ger knappast några utsikter till framtida, lägre installationskostnader, snarare högre, då förutsättningarna var goda i Vivalla.

Något som dragit upp driftskostnaden för HSB FTX var ett större elbehov till cirkulationspumpar och förvärmning än förväntat.

 

Visserligen visade utvärderingen att HSB FTX kapade effekttoppar från fjärrvärmen men behovet av energi har inte minskat. I stället har fastigheten behövt mer energi till radiatorer på grund avgre inblåsningstemperatur än med det konventionella aggregatet (38 kWh per kvadratmeter och år med förvärmning för HSB FTX, jämfört med 36 kWh/kvm, år med det konventionella aggregatet).

 

Dock utesluter man inte andra positiva effekter, uppger Johnny Andersson. HSB FTX ger ju en kontinuerlig avfrostning, i jämförelse med konventionell avfrostning som slår på vid behov.

 

– Vår hypotes är att den stabilare avfrostningen kan minska slitaget på FTX-aggregaten, vilket kan ge längre livslängd. Men det är bara något vi tror, det krävs längre uppföljning, betonar han.

Fakta

SBUF 12930

 

Slutrapporten från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond heter ”Förvärmning av ventilationsluft med hjälp av borrhålsvärme utan värmepump, fallstudie Vivalla Örebro” och kom i somras. Författare är Branko Simanic vid Skanska Sverige (SBUF 12930).

Publicerad 25 oktober 2016

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.