Två företag uteslutna ur PFE-programmet

Två företag som deltagit i Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri, PFE, har inte uppfyllt programkraven och har därför fått sitt deltagande återkallat av myndigheten.  Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri visade överraskande goda resultat vid slutrapporteringen i slutet av 2009. Mer än dubbelt så stora elenergibesparingar än förväntat, totalt 1,4 TWh, redovisades från 87 av de sammanlagt 100 företag som deltagit i programmet. Elbesparingarna i de företagen motsvarade den årliga förbrukningen av 80 000 eluppvärmda villor, eller en kommun av Uppsalas storlek.

I granskningen av redovisningarna från de sista företagen har Energimyndigheten funnit brister i rapportering eller i genomförda åtgärder som innebär att Wedde & Co AB och Crane AB (tidigare Tumba Bruk) fått sitt deltagande i PFE återkallat. 

– Det är tråkigt att det blir så här, men det här påverkar inte de goda resultaten vi kunde presentera i december 2009, säger Thomas Björkman, programansvarig för PFE vid Energimyndigheten.

Deltagandet i programmet var frivilligt och för att vara med krävdes att företagen gick med på att införa energiledningssystem och att genomföra energibesparingsåtgärder utifrån en kartläggning som tagits fram av Energimyndigheten. 

– Deltagande i programmet innebar i sin tur att företagen kunde få en skattelindring på sin elförbrukning, säger Thomas Björkman.

I arbetet med slutrapporteringen har ytterligare brister upptäckts i rapporteringen från ett tredje företag.

– Vi kommer att besöka det företaget i slutet av februari för att fastställa om de uppfyller programkraven eller inte, säger Eva Albäck, jurist vid Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten 

Publicerad 16 februari 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.