Två företag uteslutna ur PFE-programmet

Två företag som deltagit i Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri, PFE, har inte uppfyllt programkraven och har därför fått sitt deltagande återkallat av myndigheten.  Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri visade överraskande goda resultat vid slutrapporteringen i slutet av 2009. Mer än dubbelt så stora elenergibesparingar än förväntat, totalt 1,4 TWh, redovisades från 87 av de sammanlagt 100 företag som deltagit i programmet. Elbesparingarna i de företagen motsvarade den årliga förbrukningen av 80 000 eluppvärmda villor, eller en kommun av Uppsalas storlek.

I granskningen av redovisningarna från de sista företagen har Energimyndigheten funnit brister i rapportering eller i genomförda åtgärder som innebär att Wedde & Co AB och Crane AB (tidigare Tumba Bruk) fått sitt deltagande i PFE återkallat. 

– Det är tråkigt att det blir så här, men det här påverkar inte de goda resultaten vi kunde presentera i december 2009, säger Thomas Björkman, programansvarig för PFE vid Energimyndigheten.

Deltagandet i programmet var frivilligt och för att vara med krävdes att företagen gick med på att införa energiledningssystem och att genomföra energibesparingsåtgärder utifrån en kartläggning som tagits fram av Energimyndigheten. 

– Deltagande i programmet innebar i sin tur att företagen kunde få en skattelindring på sin elförbrukning, säger Thomas Björkman.

I arbetet med slutrapporteringen har ytterligare brister upptäckts i rapporteringen från ett tredje företag.

– Vi kommer att besöka det företaget i slutet av februari för att fastställa om de uppfyller programkraven eller inte, säger Eva Albäck, jurist vid Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten 

Publicerad 16 februari 2010

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.