energieffektivisering | 19 dec 2022

Två av tre har energieffektiviserat

Två av tre småhusägare har energieffektiviserat hemma under det senaste halvåret. Vanligaste åtgärderna är byte till energieffektiv belysning samt tätning av fönster och dörrar.

Två av tre har energieffektiviserat
Två av tre småhusägare i Sverige har under det senaste halvåret vidtagit energieffektiviserande åtgärder. Foto: Pixabay

Två miljoner svenskar bor i småhus och tillhör den grupp som är mest utsatta för höga och snabbrörliga elpriser. Nu agerar många småhusägare för att få ner sin energianvändning. Den nya undersökningen visar att det vanligaste skälet är att minska sina egna kostnader (79 procent), följt av att bidra till lägre priser och ökad energisäkerhet (49 procent) och minskad klimatpåverkan (45 procent). Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Energimyndigheten.

– Att så många har skaffat sig mer kunskap, ändrat sin energianvändning och även planerar att genomföra framtida åtgärder är positivt givet omständigheterna. De energieffektiviseringsåtgärder som genomförs i landet nu kommer att göra skillnad i många år framöver, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

– I framtiden ser vi behov av en ökad elanvändning, men vi ska använda elen smart. Det är viktigt att vi som myndighet fortsätter stötta viljan att göra beteendeförändringar och investera i energieffektiviseringar. Både genom bra information, beslutsunderlag och stöd till ny och smart teknik som ger verktyg för både hushåll och företag, fortsätter Robert Andrén.

Sammanfattning av undersökningens resultat: 

  • Flest med rörliga avtal i dyraste elområdet. Av de svarande har den största andelen (50 procent) rörliga elavtal baserat på månadsmedelvärde följt av fastpris bundet till mer än ett år (19 procent), timpris som bestäms varje timme (14 procent) och fastpris i mindre än ett år (13 procent). Rörligt pris är vanligast i elområde 4 (59 procent) som även har minst andel fastpris med löptid på mer än ett år (11 procent), vilket innebär att hushållen i området med de högsta priserna även är mest sårbara för stora svängningar i priset.
  • LED och tätning i topp när svenskarna energieffektiviserar. De vanligaste åtgärderna under de senaste sex månaderna är byte till energisnåla LED-lampor (51 procent), tätning av dörrar och fönster (24 procent), byte eller uppgradering av befintligt värmesystem, exempelvis ny värmepump eller braskamin (21 procent) följt av installation av solceller, byte av fönster eller ytterdörr samt ny termostat eller värmereglering (11 procent vardera).
  • Skilda världar i norr och söder. I Norrland säger 62 procent att de känner liten eller mycket liten oro inför ökande elpriser i vinter. Det är också dubbelt så många (16 procent) som rikssnittet (8 procent) som uppger att de anser det ganska eller mycket oviktigt att minska sin energianvändning, och färre (52 procent) har genomfört åtgärder för att minska sin energianvändning jämfört med 74 procent i Sydsverige.

 

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 19 december 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.