Trängsel på Kyl- och Värmepumpsdagen

Det var trångt på Riverton Hotell i Göteborg när Kyl- & Värmepumpdagen hölls 14 oktober.

Över 240 deltagare deltog vid tjugotalet seminarier om livsmedelskyla, framtida teknik, dagens tillämpningar, lagar och förordningar, utbildning och ekonomi. På grund av utrymmesbrist fick deltagarantalet begränsas – ytterligare ett fyrtiotal personer stod på väntelista.

– Det är konstruktören som bestämmer hur mycket underhåll som behövs i ett kyl- och värmepumpssystem. Sjuttio procent av uppkomna problem beror på konstruktören. Detta hävdade Lennart Rolfsman, SP, när han redogjorde för det nystartade forskningsprojektet om drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem.
Lennart Rolfsman förutspår att det i framtiden kommer att finnas beställare som förmår ställa större krav på konstruktionerna, men beställarna behöver lära sig att nyttiggöra mätdata och skapa lönsamma underhållsstrategier. Det är att ta fram underlag för detta som forskningsprojektet syftar till.

Martin Forsén, vd för Svep, redogjorde för olika Europeiska länders utvecklingsnivå inom värmepumpar. Den svenska marknaden har hunnit längst på marknadskurvan och närmar sig mättnad. I början av utvecklingen återfinns Irland och Storbritannien. Martin Forsén pekade ut tre stora utmaningar för kyl- och värmepumpbranschen i framtiden – köldmedier, kvalitetssäkring och kostnadskapning.

Svenska Kyl- & Värmepumpdagen arrangerades av Kyl & Värmepumpföretagen, Svenska Kyltekniska Föreningen och Svenska Värmepumpföreningen i samarbete med Energimyndighetens forskningsprogram Effsys+.

Av Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 11/2011 sid 10

Publicerad 17 november 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.