ENERGIEFFEKTIVISERING | 14 okt 2020

Totalmetodiken kapade energinotan

Totalmetodiken kapade energinotan
Nyckeln till framgång var totalmetodiken. Lyckad energieffektivisering i Skandia Fastigheters hus i Stockholm.

De knappa 100 000 kronor som investerades i Skandias fastighet på Norrlandsgatan 21 i Stockholm har snabbt betalat sig. Efter åtgärder har nämligen energianvändningen minskat med runt en femtedel.

Totalmetodiken omfattar en hel palett av åtgärder som för oss totalt sett är lönsamma – men inte alltid varje åtgärd var och en för sig.

Lars Pellmark.

– Ett bra exempel på hur totalmetodiken kan göra skillnad, konstaterar Lars Pellmark, chef för teknikstöd på Skandia Fastigheter.

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) jobbar med Boverket på regeringens initiativ för att främja ökad energieffektivisering. Det gör man bland annat genom att sprida information om hållbart byggande. Nyligen besökte man ett av Skandia Fastigheters hus i centrala Stockholm – fastigheten Jericho 36 – för en titt på vad totalmetodiken har gett för utdelning. 

Och hur ser det då ut i fastigheten? Jo, tack bra, menar ICHB. Fastighetsägaren Skandia Fastigheter har använt denna totala metodik, initierad av Belok, för att hitta både stora och små energibesparingsåtgärder som lett till betydligt bättre siffror på energisidan.

– Totalmetodiken omfattar en hel palett av åtgärder som för oss totalt sett är lönsamma – men inte alltid varje åtgärd var och en för sig, säger Lars Pellmark.

Jericho 36 är ett modernt hus, byggt 2008, med stenbeklädd fasad och glasade trapphus.

Mikael Gustafsson, teknisk förvaltare på Skandia Fastigheter, ledde arbetet med energieffektiviseringen av huset.

– Det är viktigt att göra en energikartläggning och ta fram en energiplan som specificerar alla planerade åtgärder. Samtidigt måste man vara beredd på att allt inte kan genomföras på en gång, säger han.

Mikael Gustafsson.

Att sänka inomhustemperaturen blev en av de första åtgärderna i huset – vilket innebar en sänkning med en grad.

– Några timmars arbete sparade runt fem procent på värmeanvändningen, säger han.

Att reducera luftflödet i fastigheten visade sig bli svårt på grund av förtätning. Eftersom fastigheten är byggd utan möjlighet till spjällstyrning av ventilationen, som därmed inte kan styras våningsvis, försvårades arbetet ytterligare. Skandia Fastigheter tvingades tänka om, konstaterar ICHB vid sitt besök.

– Om en åtgärd visar sig orimlig att genomföra måste man också kunna tänka nytt, säger Mikael Gustafsson.

Man installerade en tryckknappsfunktion för förlängd drift, istället för att alltid låta ventilationen gå till midnatt. En mängd andra små och stora åtgärder genomfördes också. Bland annat togs onödig avfuktning bort, och elmätarna kalibrerades. Dessutom byggdes kylanläggningen om, vilket innebar att en större andel frikyla från uteluften kunde utnyttjas och användas i fastigheten.

Mikael Gustafsson konstaterar att slutmålet – en energibesparing på runt 20 procent – nåddes med marginal.

Text: Peter Olofsson
Foto: Skandia Fastigheter och Jesper Lautmann

 

Fastigheten Jericho 36

• Yta för energianvändning: 24 015 kvadratmeter, varav merparten avänds som kontor
• Resultat: Energianvändningen (el, värme och kyla) minskade med cirka 20 procent mellan 2012 och 2019

Källa: ICHB

 

Fakta

Totalmetodiken

• Totalmetodiken identifierar företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. Utgångspunkterna i totalmetodiken är fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital och en vilja att minska energianvändningen

• Man tänker åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder. Åtgärderna i paketet uppfyller lönsamhetskraven och minskar fastighetens energibehov drastiskt

• Beräkningar och genomförda projekt enligt totalmetodiken visar energibesparingar på 30–60 procent och en lönsamhet på över 10 procent i många fall

• Totalprojekt har genomförts i många olika typer av byggnader, från ishallar till kontor

Källa: Belok

Publicerad 14 oktober 2020

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.