Tornen ska ta Göteborg till skyarna

Två torn ska bli tre på Svenska Mässans hotell i Göteborg. Bygget går med rasande fart trots små utrymmen och komplicerade installationer.

gothia-3
De sista glaspartierna sätts på plats på utsidan av det torn som byggs på. Foto Kristin Lidell

Bygghissen stannar med ett ryck på nittonde våningen. Nedanför oss syns Liseberg och centrala Göteborg, och vid horisonten skogklädda kullar i höstfärger.
Det blåser ordentligt när Bengt Dahlgrens Peter Cottman kliver ut på plattformen för att öppna dörren in till byggarbetsplatsen. Han är uppdragsansvarig för projekteringen av vvs, kyla, styr och sprinkler i projektet. Väl inne förvandlas de ritningar över påbyggnaden på Svenska mässans hotell som vi tidigare studerat till verklighet. Tornets komplexa form blir tydlig liksom ventilationsschakten och poolerna, än så länge i rå betong. Framför hissen står en liten flock med blå avfallskärl på hjul. Det är ont om plats, och här rivs och byggs samtidigt i något som närmast kan liknas vid ett tredimensionellt femtonspel. För att ytterligare komplicera det hela finns två våningar ner ett hotell i full drift med krav på ventilation, brandsäkerhet, fungerande hissar och minimala bullerstörningar. På våningen ovanför oss finns fläktrummet. Men att låta alla kanaler sitta kvar orörda under bygget har visat sig vara omöjligt. Istället ordnas en del tillfälliga lösningar med kanalfläktar för hotellets frånluft.

Högt tempo
Det går undan på bygget, precis som i hotellbranschen. Det urblåsta utrymme vi nu står i har sedan huset byggdes på 80-talet hunnit vara både spa och restaurang. Nu ska det bli spa på nytt. Patrik Albertsson är Svenska Mässans projektledare. Han ser oväntat lugn ut för att hantera en investering i miljardklassen.
– Att ha ett spa är väldigt viktigt. Folk förväntar sig det i en sådan här anläggning. Vi har ett antal uspar (unique selling points). Spaet är en, bron en annan. Det gäller att sticka ut, säger han.
Han framhåller också arkitekturen. När hela projektet är avslutat år 2015 ska hotellet ha fått tre torn som är mycket lika varandra och bildar en effektfull siluett där det västra tornet är lägst och det östra högst. På en rak linje bortom hotellet ligger Nya Ullevi och Patrik Albertsson kan redan för sin inre syn se hur den som flygfotograferar staden eller filmar ett arrangemang på Ullevi från luften kommer att uppleva tornen.

Turning Torso à la Göteborg
Tornen ska bli Göteborgs Turning Torso. Ingen ska missa att Svenska mässan – förutom att vara Nordeuropas största helt integrerade hotell-, mäss- och konferensanläggning – även är den mest centralt belägna. Läget, som alltså är en viktig marknadsfördel, är samtidigt orsaken till att byggarbetsplatsen är så trång. Att riva och bygga på ett hotelltorn i drift är inte heller optimalt.
– De som är bekväma av sig skulle jag inte rekommendera att genomföra ett sådant här projekt, säger Patrik Albertsson och skrattar.
Våning 19 ska alltså förvandlas från restaurang till spa. Här byggs två inomhuspooler med milsvid utsikt och här ska bli omklädningsrum med duschar och bastu. Dessutom byggs ett turkiskt bad, ett hamam.
– Hamamet byggs som ett rum i rummet. Det är hur mycket vatten som helst där, säger Peter Cottman.
För att klara varmvattenförsörjningen får tillbyggnaden en egen fjärrvärmeundercentral. Alla tre tornen förses med frekvensstyrda tryckstegringspumpar.

gothia-7.jpg

Stora förändringar sker högt upp i det befintliga tornet. Det frestar på bland annat hisskapaciteten. Foto Kristin Lidell

Utvändig pool på 49 meters höjd
Mest spektakulär av hotellets alla ”uspar” blir sannolikt den utvändiga, öppna glaspoolen som ska hänga runt panoramahissarnas schakt på 49 meters höjd.  Energianvändningen i spadelen är omfattande, men kostnaderna avskräcker inte. Poolernas betydelse är noga kalkylerad.
– Spaavdelningen är en viktig del i helheten, säger Patrik Albertsson.
Vi tittar på de kraftiga balkarna som ska bära glasbottnen.
– Folk reagerar väldigt olika på den poolen, berättar Kristina Sund, Peab, som arbetar med att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.
– En del säger att de vill stå nedanför och titta på den. Andra att de vill bada i den. Jag hör till den senare sorten!
Alla pooler servas från teknikrum på våning 18. Där är det betydligt lägre i tak, 2,45 meter fritt mellan bjälklagen, och svårt att klämma in alla installationer som behövs. Taket är redan så gott som täckt av el- och signalkabel. Var kanaler och rör ska dras är en gåta för reportern.
I schakten som servar hotellrummen blandas gamla och nya kanaler. Fortfarande är ett av de gamla aggregaten i drift, men när det nya fläktrummet är klart ska en snabb omkoppling ske. Marginalerna är små och övergången från gamla till nya luftbehandlingsaggregat planeras i minsta detalj.
– Vi river så mycket vi kan, sedan bygger vi. Det krävs mycket fingertoppskänsla. Du får absolut inte röra något som du inte vet säkert att du kan ta bort, säger Kristina Sund.

Måste demonteras före flytt
Hon visar en kylmaskin från 80-talet. Den är inklämd bakom luftbehandlingsaggregatet och omöjlig att få ut i ett stycke.
– Den här måste demonteras på plats. Det tar säkert minst en dag, säger hon.
Ytterligare några våningar upp byggs provrum i full skala. Alla genomföringar och dragningar testas så att måtten är korrekta när den stora mängden rum ska uppföras. I taket innanför dörröppningen syns komfortmodulen, som förser rummet med värme och kyla. Hotellen försörjs med fjärrvärme, och kylan kommer från Svenska Mässans absorptionskylmaskiner. Golvet i badrummet är dock elvärmt.
När vi tittar ut genom fönstren ser vi gjutningen av kärnan till det tredje tornet som pågår precis bredvid. Det gjuts dygnet runt, av två tolvtimmarsskift, med hjälp av en glidform. Jobbarna rör sig runt som i en liten balja. Det myllrar av folk, närmare trettio personer jobbar med gjutningen. Torn tre, det östra tornet, är på sitt sätt en mindre utmaning. Det byggs nytt från grunden och ska bli 29 våningar högt med totalt 480 rum och en restaurang på översta planet. Alla tre tornen ska bindas ihop med glasbroar på tjugonde våningen, både för att avlasta hissarna och underlätta utrymning.

Miljöcertifierade byggen
Förutom gångbron har det östra tornet och påbyggnaden av det mellersta tornet en sak gemensam: Breeamcertifieringen.
– Vi tittade på Green Building, Miljöklassad byggnad, Breeam och Leed. Green Building gick bort, för det är bara en energimärkning. Miljöbyggnad var för okänd utomlands. Eftersom vi har större upptagning från Europa än från USA bestämde vi oss för den brittiska certifieringen Breeam, säger Patrik Albertsson, Svenska Mässan.
Breeam omfattar förutom energi bland annat innemiljöparametrar och krav under byggtiden. Men det är energikraven som har varit svårast att leva upp till.
– Det är svårt att få riktigt bra energipoäng med tanke på att det är ett hotell. Certifieringen är anpassad efter bostäder eller kontor. Men ett hotell går dygnet runt. Det blir lite orättvist för hotellet, tycker vi, säger Patrik Albertsson.
Inte bara Breeamcertifieringen ställer krav på energianvändningen. Konsulterna på Bengt Dahlgren har lagt många timmar på att räkna sig igenom hotellets energianvändning enligt BBR. Även byggreglernas energikrav är svåra att klara för ett hotell med stor varmvattenanvändning och höga komfortkrav.

Temperaturen kan styras
Till viss del går det att få ned energianvändningen genom att hotellrummens temperatur styrs via boknings- och nyckelsystemet. I helt tomma rum accepteras 21,5 +/- 4,5 °C. När gästen checkat in smalnar det tillåtna temperaturspannet av till 21,5 +/- 2,5 för att slutligen landa på 21,5 +/- 1,5 °C när gästen klivit in i rummet. Även golvvärmen och handdukstorken styrs med nyckelkortet.
Peter Cottman lägger fram en matris som visar all energianvändning uppdelad i verksamhets- respektive fastighetsenergi. Verksamhetsenergin ingår inte i BBR:s energikrav och det är tydligt att konsulterna vänt på varje sten i jakten på kilowattimmar. Varje avgränsning är noga diskuterad med Göteborgs stadsbyggnadskontor och i möjligaste mån protokollförd. Dessutom har hela byggnaden energiberäknats i moduler, totalt har över 70 beräkningar gjorts.
– Vårt mål är att klara BBR och gärna hamna lite under, på 95 kWh/kvm, år, säger Peter Cottman.
Alla har dock inte upplevt samma svårigheter med energimålen. Elkonsulten Oveko har haft som utgångspunkt att projektera den senaste tekniken med LED och T5-lysrör med HF-don.
-Gränsvärdet för installerad effekt per kvadratmeter var ganska högt och vi kom under utan besvär, säger Gösta Claesson, Oveko elkonsult.
Ännu är det långt kvar innan de många mätare som ska hjälpa Svenska Mässan att hålla koll på den faktiska energianvändningen är på plats. Vi snitslar oss fram mellan riven teknisk isolering, nylevererade vattenrännor till poolerna och mängder av skivmaterial av olika slag. Så ändras bilden en kort stund när en avlång skugga rör sig över golvet. Utanför fönstret hissas två byggjobbare förbi med glasmästarverktyg i nävarna. I ett rum står en elektriker och på våningen under skärs gipsskivor till. Killen som river det gamla yttertaket är dock hemförlovad några dagar. Det pågår en konferens som kräver tystnad.

Vi skramlar nedåt i bygghissen. Utsikten krymper sakta ihop. Men precis bredvid växer torn tre i rasande fart. 2015 ska Göteborg ha fått en ny siluett.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 20-23

FAKTA: Gothia Triple Towers

 • – Hotellet har för närvarande två torn men ska få ett tredje. Fullt utbyggda blir tornen 77, 82 respektive 100 meter höga. Total tillbyggd yta är 33 000 kvm.
 • – Hotellet får totalt åtta restauranger och ett spa.
 • – De två högsta tornen Breeamcertifieras.
 • – Hotellet blir helsprinklat och de två nya tornen får räddningshissar.
 • – Totalt installeras cirka 3 500 sprinkler.
 • – Värmeeffektbehovet blir 1 300 kW för påbyggnaden och det nya tornet, varav bassängerna står för 200 kW.
 • – Kyleffektbehovet blir 1 400 kW.
 • – Totalt installeras 17 nya luftbehandlingsaggregat som tillsammans klarar 60 kubikmeter per sekund.
 • – Det nya tornet får tre tryckstegringspumpar för tappvattenförsörjningen på vardera max effekt 7 kW.
 • – Inga genomföringar är tillåtna i yttertaket, förutom de som är kopplade till ventilationssystemen. Detta för att undvika skorstenseffekt.
 • – Tornen har fått ett nytt ställverk som placerats i källaren på ett av de befintliga tornen.
 • – Belysningen styrs med KNX.

Byggherre: Svenska Mässan
Totalentreprenör: Peab
Arkitekt: White Arkitekter
Konstruktör: VBK
VVS-konsult: Bengt Dahlgren
Brandkonsult: Bengt Dahlgren
Elkonsult: Oveko

Publicerad 13 november 2012

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.