FORSKNINGSPENGAR | 7 nov 2014

Tolv studier igång i unik forskningssatsning

Tre stiftelser Arkus, ARQ och Richertska stiftelsen har gått samman i en unik satsning för att främja praktiknära kunskapsutveckling inom området arkitektur/hållbar stadsutveckling.

Utlysningen har namnet AAR_2014 och innebär en summa på totalt 1 500 000 kronor. Tolv förstudier har nu inletts.

Arbetet är i full gång i de tolv projektgrupper som tilldelats medel till förstudier inom AAR_2014. Under hösten har Stiftelsen Arkus, som agerar kansli för utlysningen, mottagit uppstartsrapporter från studiernas inledande skede.

– Det är tydligt att engagemanget från företag och akademi är stort. Hållbar stadsutveckling blir mer och mer angeläget och rymmer många perspektiv. Arkitektur är ett högkompetens område som, rätt använt, kan fungera som verktyg för samhällsutvecklingen. Både som kommunikationsstöd för förbättrad samverkan under tidiga skeden och i syfte att uppnå bra resultat med helhetsperspektiv, säger Lisa Daram, stiftelsen Arkus.

Ett gemensamt seminarium planeras till den 3 mars 2015 då projektgrupperna ska genom föra en över siktlig redovisning. Syftet är att stödja grupperna till att inrikta studien mot större forskningsprogram i samverkan mellan näringsliv och akademi. Forskningsfinansiärer kommer att bjudas in vid tillfället och vi ser gärna att relevant press närvarar.

Studierna inom AAR_2014 syftar till att utveckla angelägna frågeställningar, och skapa utgångspunkter som på sikt kan leda vidare till större forskningsprojekt inom ramen för omfattande program i Sverige och EU. Ett grundläggande motiv till satsningen är också att stimulera ökad kunskapsutveckling om arkitektur i direkt anslutning till projektering och byggande. Av 45 inkomna ansökningar har 12 tilldelats medel. Datum för slutrapportering av förstudierna är den 1 oktober 2015.

 

Källa: Arkus

Publicerad 7 november 2014

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.