Finansiering | 20 jul 2022

Tillväxtverket söker förnybara lösningar i Västsverige

Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Ett viktigt steg i den riktningen är att främja förnybar energi. Tillväxtverket ska nu dela ut 30 miljoner kronor som ska främja mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga företag i Västsverige med fokus på förnybar energi.

Tillväxtverket söker förnybara lösningar i Västsverige
Rekordmånga har sökt finansiering genom Klimatklivet under september. Bild: Pixabay

Syftet med finansieringen är enligt Tillväxtverket att bidra till att fler små och medelstora företag investerar i och demonstrerar nya innovativa lösningar avseende förnybar energi. Vidare ska programmet främja att fler företag utvecklar lönsamma varor och tjänster med potential att minska energianvändningen.

Myndigheten söker nu projekt som arbetar med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. Här finns möjligheter att söka finansiering för innovativa satsningar, demonstrationsprojekt och innovationsfrämjande insatser för att hantera variationen i produktion av förnybar energi. Det krävs ett helhetstänk genom hela värdekedjan och i fokus står produktionen av förnybar energi. Utveckling av både flytande och gasformiga hållbara energibärare är viktigt, särskilt från de restströmmar som uppstår i olika värdekedjor med bas i lantbruket, skogsbruket och de biomarina näringarna, skriver Tillväxtverket på sin hemsida.

Med Västsverige avses Västra Götalandsregionen och Halland.

Pengarna kan sökas av stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Ansökningsperioden startar den 29 september och pågår till och med mitten av december.

Källa: Tillväxtverket

Publicerad 20 juli 2022

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.